Kringlooplandbouw: regelingen en ondersteuning

Het ministerie van LNV heeft alle regelingen en ondersteuning in een overzicht bij elkaar gebracht, voor ondernemers die iets met kringlooplandbouw willen op hun bedrijf.

Volg deze link: https://www.platformkringlooplandbouw.nl/regelingen-en-ondersteuning