Meld je aan voor: Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied 

LTO-Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG) gezamenlijk een programma opgezet om boeren op eigen bedrijf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied.

Waarom BIMAG? 

De biodiversiteit neemt af in Nederland, ook in het agrarisch gebied. Veel boeren treffen maatregelen om de natuur een handje te helpen. Een duidelijk beeld van de huidige staat van de biodiversiteit in het agrarisch gebied en het effect van natuurstimulerende maatregelen ontbreekt veelal. Met deze achtergrond is BIMAG  gestart met als doel om een betrouwbaar meetnet samen met agrariërs op te zetten. Daarbij proberen we inzicht te krijgen in de effecten van maatregelen die boeren nemen om de natuur te helpen én over een langere tijd te kunnen zeggen hoe het echt gaat met de vlinderdiversiteit in het agrarisch gebied. 


Resultaten
 

In de zomer van 2019 is het project begonnen met 20 deelnemers. Inmiddels bestaat BIMAG uit 80 enthousiaste boeren verspreid over heel Nederland en afkomstig uit verschillende agrarische sectoren zoals akkerbouw, fruitteelt en veeteelt. Bij elkaar hebben ze zo’n 40.000 vlinders geteld van 400 soorten dag- en nachtvlinders. Door die waarnemingen weten we al meer over de soorten die voorkomen op het platteland en dat op locaties met een natuurinclusieve maatregel hogere aantallen en meer soorten worden waargenomen dan op gangbare locaties en op het erf. 


Meer deelnemers
 

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten van maatregelen op de biodiversiteit is het nodig dat we verder doorgroeien in het aantal deelnemers. Gelukkig blijven veel van de huidige deelnemers doortellen, want om te weten welke veranderingen in de tijd plaatsvinden is gegevensverzameling op dezelfde locatie van groot belang.

Interesse? Zie www.vlinderstichting.nl/bimag  
Let wel op: dit project is echt alleen voor boeren, niet voor particulieren.

Foto: Harm Kossen