Nieuwe pakketvarianten hoogstamboomgaard en knip- en scheerheg

L26a Half- en hoogstamboomgaard
Dit betreft het huidig toegepaste pakket Half- en hoogstamboomgaard

Vergoeding € 1618,30 per hectare

 

NIEUW: L26a.39.01 Half- en hoogstamboomgaard met kruidenrijk grasland
Boomgaard met extensief beheerd grasland

–      Jaarlijkse snoei van 25% tot 100% van de boomgaard in de periode van 15 juli tot 15 maart

Vergoeding € 2081,30 per hectare

 

L22a Knip- en scheerheg: jaarlijks knippen/ scheren

Dit betreft het huidig toegepaste pakket Knip- en scheerheg

Vergoeding € 2,45 per strekkende meter

 

NIEUW: L22a.39.01 Knip- en scheerheg: jaarlijks knippen/ scheren met delen uitgroei

Vergoeding € 3,00 per strekkende meter

 

Heeft u op uw huidige beheercontract een half- en hoogstamboomgaard en/ of knip- en scheerheg die u beheert volgens de voorschriften van de nieuwe pakketvarianten?

Geef dit dan aan ons door, zodat wij dit kunnen aanpassen voor uw nieuwe contract. Dit kunt u doorgeven door dit formulier in te vullen op onze website. Het verzoek dit door te geven vóór 1 januari 2023. Bij geen bericht gaan we er vanuit dat het oude beheerpakket voor u van toepassing blijft.

Uiteraard vertrouwen wij erop dat, als u zich aanmeldt voor (één van) de nieuwe pakketvariant(en), u uw beheer in de praktijk ook volgens deze voorschriften uitvoert. Mocht naderhand blijken dat dit niet het geval is dan zijn we genoodzaakt over te gaan tot het inzetten van het Herstel- en sanctieprotocol.