Op naar de uitbetaling van het ANLb 2020

Op 30 september jl. hebben wij succesvol het jaarlijks beheer 2020 definitief ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (ook wel RVO genoemd). Zoals het er nu uitziet, verwachten wij eind februari 2021 de beheervergoedingen uit te kunnen betalen aan onze ANLb-deelnemers.

Het indienen van het definitieve beheer vindt jaarlijks op deze datum plaats. Na deze datum kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd voor dit beheerjaar.

RVO beoordeelt het ingediende beheer

De komende maanden voert RVO diverse controles uit en wordt het ingediende beheer beoordeeld. RVO kan eenzijdig kortingen doorvoeren en boetes opleggen waar overtredingen hebben plaatsgevonden. Denk aan: het niet of te laat melden van uitgevoerd beheer, afwijkende perceelsregistratie die niet overeenkomst met het ANLb-beheer, overtredingen van de beheereisen volgens de NVWA (te vroeg maaien, te hoge veebezetting, bemesten, e.d.) en eventuele overtredingen van goede landbouwpraktijk. Kortingen en boetes worden direct aan Natuurrijk Limburg opgelegd. Vervolgens beoordelen wij of kortingen en boetes wel of niet doorberekend worden aan deelnemers die hier persoonlijk voor verantwoordelijk zijn geweest. Wij zullen dit altijd doen in goed overleg met de deelnemer. Overigens hebben we in de gehele vierjarige beheerperiode nog nooit een korting of boete doorberekend aan een deelnemer. In alle gevallen hebben we de problemen al bij constatering besproken en ter plekke opgelost met de betreffende deelnemer.

Wij verwachten begin februari de uitbetaling van het beheer. Vervolgens hebben wij 4 weken om ervoor te zorgen dat alle ruim 1300 ANLb-deelnemers het correcte bedrag uitgekeerd krijgen.

Februari 2021: uitbetaling beheervergoeding 2020 aan ANLb-deelnemers verwacht

De beheervergoeding wordt altijd achteraf uitbetaald aan de ANLb-deelnemers, nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen. Wij verwachten geen verrassingen de komende maanden wat betreft de uitbetaling van het beheer, en gaan ervan uit dat we eind februari 2021 het uitgevoerde beheer van 2020 kunnen vergoeden aan onze ANLb-deelnemers.