Akkernatuur: bedreigde akkerflora

In samenwerking met specialisten van het Louis Bolk Instituut en Natuurbalans werken we aan het terugbrengen van zeldzame, inheemse akkerflora, denk hierbij aan soorten zoals handjesereprijs, wilde weit, wilde ridderspoor en akkerogentroost.

Met een zestal leden van Natuurrijk Limburg wordt dit project in Midden- en Zuid-Limburg uitgevoerd op een aantal van hun graanakkers.

Lerend beheer

Op deze akkers wordt het principe van lerend beheer uitgevoerd: met de juiste kennis maatregelen nemen, kijken wat het effect is en bijsturen waar nodig. Hiervoor komen de betrokkenen (boeren, veldmedewerkers en specialisten van Natuurrijk Limburg, Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut) regelmatig bij elkaar in het veld.

Gangbare graanteelt en pleegakkers

De grootste uitdaging ligt erin om gangbare graanteelt te combineren met de aanwezigheid van bijzondere akkerflora. Er wordt tevens actief gewerkt aan de ontwikkeling van pleegakkers. Dit zijn akkers waar bewust zeldzame akkerkruiden worden ingezaaid om het risico op uitsterven te verkleinen en om in de toekomst zaden te kunnen winnen.

Foto’s: Harm Kossen

Meer info:

 

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?