Een groep agrariërs ten oosten van de Mariapeel zet zich actief in om de kraanvogel als succesvolle broedvogel terug te brengen in het natuurgebied.

Het beheer van de op kraanvogels toegespitste meerjarige vogelakkers is er hoofdzakelijk op gericht om foerageermogelijkheden voor het ouderpaar met hun jongen te creëren. Deze akkers zijn gelegen op een rustige plek grenzend aan de Mariapeel.

Dit specifiek beheer voor de kraanvogel draagt ook sterk bij aan het leefgebied voor vele andere boerenlandsoorten zoals de patrijs, veldleeuwerik, torenvalk en kerkuil, die allemaal profiteren van deze natuurrijke akkers.

Meerjarige vogelakkers

De meerjarige vogelakkers voor de kraanvogel worden ingericht met kruidenrijk gras, graan, boekweit en eiwitgewas (klaver/luzerne), dat in stroken naast elkaar wordt geteeld. Deze inrichting in combinatie met een extensief maaibeheer zorgt voor een structuurrijke vegetatie die veel grote insecten herbergt. Hét voedsel voor opgroeiende kraanvogels! De combinatie van een rustige plek met voldoende voedselaanbod en dekking zijn belangrijke factoren om de kraanvogeljongen succesvol tot het stadium te brengen waarop ze kunnen vliegen.

Maatwerk

Naast de beheereisen zoals omschreven in het beheerpakket worden jaarlijks de aanvullende beheervoorschriften bepaald. Een heel duidelijk voorbeeld van lerend beheren. Zo werken de landbouwers en veldmedewerker in nauw overleg samen aan het realiseren van een geschikt leefgebied. De boerenpraktijk en ecologische kennis worden zo gecombineerd ingezet om uitdagingen als een hoge onkruiddruk te lijft te gaan, en om biodiversiteit én specifieke soorten als de kraanvogel terug te krijgen in het agrarische gebied.

Op basis van opgedane ervaringen worden de beheervoorschriften dus bijgesteld.

Kraanvogels in de achtertuin

Een van de enthousiaste deelnemers stuurde ons bovenstaande foto genomen vanuit zijn achtertuin.

Foto’s: Wiel Berden en Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met veldmedewerker Rik Schreurs

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?