Bloemrijk grasland

Botanisch waardevol grasland in stand houden vraagt kennis en aandacht, terwijl het ontwikkelen bovendien vaak een langdurig proces is.

Deze inzet is de tijd en energie waard door haar gevarieerde bloemenpracht en de daarmee samenhangende insectenrijkdom en zodoende invloed op de totale soortenrijkdom in een gebied.

90 enthousiaste ANLb deelnemers werken jaarrond over de hele provincie aan  graslandbeheer. Een deel van deze groep werkt niet aan bloemrijk grasland maar structuurrijk grasland.

Lerend beheer

Er is veel onderzoek naar het in stand houden en ontwikkelen van dit type grasland maar de kneepjes leer je toch door buiten met aandacht te werken.

Daarom kijkt de veldmedewerker kijkt met de ANLb-deelnemers mee hoe het beheer steeds tot meer ecologisch resultaat kan leiden.

Samenwerking tussen deelnemers in verband met zaadbronnen en het delen van ervaringen wordt hierbij steeds belangrijker.

Foto’s: Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?