Een vlinder, een mier en een plant

De Vlinderstichting, onderzoeksbureaus, terreinbeherende organisaties, Natuurrijk Limburg en andere organisaties werken onder regie van de provincie Limburg samen om in Midden-Limburg een levensvatbare populatie van het donker pimpernelblauwtje te realiseren.

Twaalf leden van Natuurrijk Limburg in het Roerdal doen middels insectenrijk graslandbeheer aan de bescherming van het donker pimpernelblauwtje. Daarvan doet een tiental leden aan botanisch hooilandbeheer.

Een vlinder, een mier en een plant

Het donker pimpernelblauwtje is een onopvallend vlindertje dat in Nederland alleen nog maar (in bescheiden aantal) in het Limburgse Roerdal te vinden is. Soortenrijke graslanden en bloemrijke randen, zoals wegbermen zijn het leefgebied voor het vlindertje. De bescherming van deze zeldzame vlinder richt zich op de ontwikkeling en het beheer van bloemrijke graslanden met grote pimpernellen als waardplant en gewone steekmieren als waarddier.

Samenwerking

Samenwerking en maatwerk is sleutel voor succesvol pimpernelbeheer. Voor het praktisch beheer is de ontwikkeling (en gefaseerd beheer) van soorten- en structuurrijke graslanden essentieel. Naast agrarisch natuurbeheer wordt in natuurgebieden met kruiden- en -faunarijk graslandbeer en glanshaverhooilandbeheer eveneens gewerkt aan meer bloemen en vlinders. Het gaat in totaal om bijna 100 ha.

Foto’s: Jan Boeren

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?