Hakhoutbeheer op graften

Graften zijn een van de oudste en meest typerende landschapselementen van het Zuid-Limburgse heuvelland. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie van het gebied.

Op graften die begroeid zijn met loofhoutbeplanting werd in het verleden frequent hakhoutbeheer toegepast. Hierdoor ontstond een dichte struikbeplanting, veelal afgewisseld met een (knot)boom of kruidenrijke, grazige vegetatie. Hiervan profiteerden tal van diersoorten, waaronder veel van de huidige doelsoorten in het ANLb.

Bijna 100 leden van Natuurrijk Limburg beheren samen ruim 25 hectare aan graften, houtsingels en hakhoutbosjes in Zuid-Limburg.

Beheer

In 2019 bleek dat op veel graften de begroeiing is doorgeschoten tot opgaande bomen. Natuurrijk Limburg benaderde haar leden actief om dit achterstallig beheer snel aan te pakken. We geven hierbij informatie over het belang van dit beheer en vooral ook over de juiste toepassing.

Belangrijke beheerfactoren zijn:

  • fasering in tijd en ruimte (niet alle graften tegelijk op een helling terugzetten)
  • Diversiteit
  • Omgaan met oude knotbomen en hakhoutstoven

In relatie tot doelsoorten

Bij al ons beheeradvies wordt ook de relatie gelegd met doelsoorten zoals de hazelmuis, het vliegend hert en de vroedmeesterpad.

Foto’s: Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?