Voor elke poel een amfibie

Limburg is rijk aan verschillende zeldzame, deels voor Nederland unieke, amfibieën. Al deze amfibieën vragen iets anders van hun leefgebied. Het is daarom belangrijk om te weten wat er leeft en hoe je hiermee om moet gaan.

Bijna 190 leden van Natuurrijk Limburg doen gezamenlijk in en om 320 poelen aan maatwerkbeheer voor deze bijzondere soorten.

Bijzondere amfibieën in Limburg

De vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad komen in Nederland alleen in bepaalde delen van Zuid-Limburg voor.

De zeldzame boomkikker en knoflookpad komen in Limburg alleen voor in enkele gebieden in Noord- en Midden-Limburg.

De kamsalamander komt beperkt en verspreid door de provincie voor, vaak in kleine, geïsoleerde populaties.

Deelnemerbegeleiding

Onder begeleiding van de veldmedewerker leren ANLb-deelnemers wat er leeft in en bij hun landschapselementen (zoals poelen) en hoe ze het beheer op deze soort kunnen toespitsen.

Verder wordt er gezamenlijk bekeken waar welke aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden voor de zeldzame doelsoorten. Dit gebeurt ook in samenwerking met andere partijen die actief zijn op het gebied van soortenbescherming.

Hoopvolle resultaten

De deelnemerbegeleiding leidt tot enthousiaste deelnemers die zich vol inzetten voor ‘hun’ soorten. Dit heeft inmiddels geleid tot meerdere poelen waar kamsalamander, vroedmeesterpad of geelbuikvuurpad zich nieuw gevestigd heeft, en dus het leefgebied uitgebreid heeft.

Onze veldmedewerker Pieter Puts heeft van Provincie Limburg een aparte opdracht gekregen voor een amfibiënonderzoek van alle ANLb-poelen. Dit gaat ons informatie geven om deelnemers nog beter te kunnen begeleiden.

Foto’s: Henk Heijligers (headerfoto) en Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?