Steenuilennestkasten plaatsen

Zoals bekend, hebben we in 2023 steenuilkasten aangeschaft, als positief gevolg van de actie herstel boerenlandsoorten. In de voorbereidingen zijn afspraken gemaakt met de steenuilenwerkgroep Nederland over de plaatsing ervan. Het project is ópgepakt door Anke Brouns en ‘dóórgepakt’ door Karin.

Ondertussen zijn 63 kasten verdeeld en hebben we er nog 37 te gaan.

De ambassadeur van het landschap

De steenuil wordt ook wel gezien als de ambassadeur van het landschap; daar waar de vogel voorkomt, is het landschap kleinschalig en is de biodiversiteit voldoende op orde. Meer weten over Nederlands kleinste uilensoort? Om de leefomgeving van de steenuil te versterken zijn vorig jaar en dit voorjaar bij de deelnemers steenuilkasten rondgebracht. Ondertussen met mooie resultaten, zoals onderstaande foto laat zien, het ringen van jonge steenuilen uit een nestkast.

We gaan voor “rommelhoekjes”

Behalve een nestkast is het eveneens belangrijk dat de steenuil voedsel kan vinden, zoals kleine muizen en vooral ook regenwormen. Rommelhoekjes bestaande uit bijvoorbeeld takkenhopen of ruigte en struwelen zijn dan ook uiterst belangrijk. In hoogstamweiden of knotbomen broedt de steenuil bij voorkeur. Zie voor meer informatie over de inrichting van het leefgebied voor de steenuil de prachtige brochure Erfwijzer van de Steenuilenwerkgroep Nederland.

Heeft u interesse in een uilenkast?

We hebben nog een beperkt aantal nestkasten ter beschikking, dus hebt u interesse in een nestkast laat het ons weten.

Aanmelden en de spelregels:

  • U voegt een kaart toe met de ligging van het perceel.
  • Beschrijf het perceel -staan er bomen en zijn rommelhoekjes aanwezig. Voeg eventueel een foto toe.
  • Samen met de Steenuilenwerkgroep Nederland worden de locaties beoordeeld.
  • Bij overvraging worden de nestkasten toegekend aan de best geschikte plekken.
  • Bij plaatsing ontvangt u een uitnodiging van de Steenuilenwerkgroep Nederland om eventuele broedsuccessen door te geven en u aan te sluiten bij een plaatselijke steenuilenwerkgroep.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig plaatsten en onderhouden van de nestkast.
  • Bij samenwerking met de Steenuilenwerkgroep Nederland is het soms mogelijk de plaatselijke steenuilenwerkgroep  voor advies of hulp in te schakelen.
  • De nestkast ontvangt u van ons gratis.