Succesvolle ANLB Avond voor Boeren van Weert samen met Natuurrijk Limburg

ANLB Avond Boeren van Weert samen met Natuurrijk Limburg

Op 8 februari 2024 organiseerde Natuurrijk Limburg een ANLb informatieavond speciaal voor de Boeren van Weert.
Met een opkomst van 15 leden en enkele genodigden was het een waardevolle bijeenkomst.
De gastheer van de avond was de familie Luijks, tevens lid van Boeren van Weert en eigenaar van Zorgboerderij Geuzenhof.

ANLB Beheer: Inzicht en Advies

Koen van Weelden, veldmedewerker bij Natuurrijk Limburg, nam het woord en gaf een heldere uitleg over de mogelijkheden van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb. De aanwezigen kregen inzicht in de verschillende beheerpakketten en hoe deze kunnen
bijdragen aan duurzaam landgebruik.
Vervolgens bood collega veldmedewerker Mickeal Kurvers advies op maat aan de aanwezige boeren. Hij besprak de specifieke mogelijkheden binnen ANLb beheer op hun eigen percelen. Dit persoonlijke advies zorgde voor concrete handvatten en inspiratie om natuur en landbouw optimaal te verbinden.

Positieve Reacties en Gezelligheid

De avond werd met enthousiasme ontvangen. Niet alleen was het een leerzame bijeenkomst, maar ook een gezellig samenzijn voor de
Boeren van Weert. Samen streven we naar een betere balans tussen natuurbehoud en agrarische activiteiten.

We kijken uit naar meer van dergelijke bijeenkomsten waar kennisdeling en verbinding centraal staan!