Uiterlijk 1 maart uitbetaling ANLb-beheer 2021

Natuurrijk Limburg gaat binnenkort alle deelnemers hun ANLb-beheer – uitgevoerd in 2021 – uitbetalen.

Zoals altijd wordt de beheervergoeding achteraf betaald, in de eerste maanden van het volgende beheerjaar. Dit betreft dus de vergoeding voor de beheerafspraken van 2021.

Onlangs hebben wij het totaalbedrag via RvO ontvangen, en de specificatie. De specificatie kan nieuwe informatie bevatten over goed- en afgekeurde delen van ons betaalverzoek op 30 september jl. ingediend. Wij verwerken deze op deelnemerniveau.

Ervaring van de afgelopen jaren is dat deelnemers er na betaling achter komen dat het rekeningnummer niet meer klopt of iets anders gewijzigd is dat nog niet was doorgegeven. Omdat voorkomen makkelijk is dan genezen, worden eerst betaalspecificaties gestuurd naar alle ruim 1300 deelnemers. Zij hebben dan nog een week om eventuele foutjes door te geven. Dan betalen wij de beheervergoedingen uit. Let er hierbij op dat u de beheerafspraken van afgelopen jaar controleert, en dus niet wat er in de nieuwe contracten voor het tussenjaar 2022 staat.

Alle deelnemers die een vergoeding krijgen voor hun beheer uitgevoerd in 2021 zullen uiterlijk op 1 maart uitbetaald krijgen.

Foto: Harm Kossen