Uiterlijk 1 maart uitbetaling beheer 2020

Natuurrijk Limburg gaat binnenkort alle deelnemers hun beheer – uitgevoerd in 2020 – uitbetalen.

Op 2 februari jl. hebben wij het totaalbedrag via RvO ontvangen, en de specificatie. De specificatie kan nieuwe informatie bevatten over goed- en afgekeurde delen van ons betaalverzoek op 30 september jl. ingediend. Wij verwerken deze op deelnemerniveau.

Ervaring van de afgelopen jaren is dat deelnemers er na betaling achter komen dat het rekeningnummer niet meer klopt of iets anders gewijzigd is dat nog niet was doorgegeven. Omdat voorkomen makkelijk is dan genezen, worden  eerst betaalspecificaties gestuurd naar alle ruim 1300 deelnemers. Zij hebben dan nog een week om eventuele foutjes door te geven. Dan betalen wij de beheervergoedingen uit.

Alle deelnemers die een vergoeding krijgen voor hun beheer uitgevoerd in 2020 zullen uiterlijk op 1 maart uitbetaald krijgen.