Uitnodiging voor onze ANLb-bijeenkomsten voor leden en niet-leden maart 2023

Graag nodigen wij je uit!

Meer inzicht krijgen in de nieuwe beheerplanperiode

Dit jaar is een nieuw beheerplanperiode voor het ANLb gestart die loopt tot 2023. We willen voortgaan op de weg die we in 2016 ingeslagen zijn: meer biodiversiteit op boerenland met gemotiveerde deelnemers.

Gelukkig ziet het er naar uit dat we meer middelen van de provincie en EU krijgen en dat we meer beheer ten bate van doelsoorten kunnen realiseren.

Wanneer: donderdag 16 maart Grathem, dinsdag 21 maart Sevenum, donderdag 23 maart Klimmen.

Wij organiseren deze 3 bijeenkomsten voor:

  • Nieuwe geinteresseerden voor het ANLb
  • Bestaande deelnemers
  • Bestaande deelnemers die interesse hebben om hun huidige beheer uit te breiden

 

We zien dat er nog wel vragen zijn hoe het nieuwe GLB zich verhoudt tot het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Graag nemen we je mee in een interactieve presentatie. Hier krijgt je een indruk welke mogelijkheden het ANLb de komende jaren biedt en hoe we met elkaar willen werken aan de doelen daarvan.

In de deze presentatie komt het volgende aan bod:

  • Korte uitleg over de doelstelling van het ANLb
  • Samenhang ANLb met conditionaliteiten en ecoreglingen uit pijler 1 GLB
  • Mogelijkheden voor nieuw beheer in het ANLb

 Drie locaties in Limburg:

1.Noord-Limburg     dinsdag 21 maart       inloop 19.30 uur, start 20.00 uur           

Locatie: De Sevewaeg, Markt 3  5975 AM Sevenum

2. Midden-Limburg   donderdag 16 maart   inloop 19.30 uur, start 20.00 uur         

Locatie: Restaurant Café Zaal Geraats, Markt 5 6096 AL Grathem

3. Zuid-Limburg       donderdag 23 maart    inloop 19.30 uur, start 20.00 uur         

Locatie: Café Keulen, Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen

Het avondprogramma zal afgesloten worden om 22.00 uur met een drankje en tijd om nog even na te praten.

Wil je deelnemen? Schrijf dan in!

Inschrijven voor één van de bijeenkomsten kan via:

Inschrijven@natuurrijklimburg.nl

Graag inschrijven vóór 10 maart, onder vermelding van:

  • Voornaam en achternaam
  • Aantal personen
  • Optie: Ik heb een vraag over………………..
  • Ik ben aanwezig bij de presentatie in Noord, Midden of Zuid

Mocht je na 10 maart willen inschrijven dan kan dit ook, maar de locaties hebben een maximale aantal zitplaatsen, dus wacht niet te lang.

We kijken uit naar je inschrijving.