Veldbijeenkomsten juli akkerbeheer Buggenum, Eys en Posterholt

Bijeenkomsten Akkerbeheer Midden Limburg

Graag gaan we met elkaar in gesprek over zaken waar we in het beheer tegenaan lopen. We spreken ook over mogelijk meer ecologisch resultaat en over:
• Uitwisselen opgedane ervaringen in het beheer
• Biologie en ecologie van onze doelsoorten zoals de Patrijs, Veldleeuwerik en Kneu in relatie tot de verschillende akkerbeheerpakketten
• Uitwisselen van tips over het aanbrengen van meer variatie in het beheer

Woensdag 12-7-2023 Buggenum en woensdag 18-7 Eys hebben plaatsgevonden

Meer dan 30 deelnemers waren aanwezig bij deze 2 veldbijeenkomsten. De aanwezige agrariers hadden erg veel baat bij het uitwisselen van ervaringen over het bewerken van de bloemenakkers en grasklaver weides. Tips over tegengaan van melde en het voorkomen door het voorbereiden van het inzaaien  (bijvoorbeeld de inzet van een rol voor het inzaaien) op een andere manier te doen gaf diverse deelnemers weer een handreiking om deze tips zelf te gaan toepassen.

Woensdag 26-7-2023 Posterholt

Tijdstip 19.00u tot 21.00
Startlocatie: Kruising Streekelsweg – Holsterweg
Vanaf Holsterweg Streekelsweg inrijden om te parkeren
Locatie Posterholt

Waarom veldbijeenkomsten?

De veldbijeenkomsten zijn bedoeld om met onze ANLb deelnemers en andere geïnteresseerden aan de hand van praktijkvoorbeelden ervaringen uit te wisselen.
Op deze manier gaan we gezamenlijk op zoek naar een ecologische invulling van het beheer dat de komende beheerperiode resultaat op gaat leveren. We zetten met veldbijeenkomsten in op samen leren en willen samen het doelbereik van agrarisch natuur- en landschapsbeheer vergroten.
Wij zijn ervan overtuigd dat met de betrokkenheid van alle deelnemers niet alleen de doelstellingen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden gehaald, maar ook het enthousiasme voor het uitvoeren zal toenemen, ook bij niet ANLb deelnemers.

Voor deelname aan de bijeenkomst in Posterholt kunt u zich nog aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze veldbijeenkomst meldt u dan aan via:

inschrijven@natuurrijklimburg.nl

Vragen over deze bijeenkomst:

Neem gerust contact op met Rik Schreurs de veldmedewerker via: M +31 6 55205702