Workshops flora-akkers in St. Geertruid en Heel druk bezocht.

Duidelijk was dat een grote groep mensen graag geinformeerd wilden worden over het project voor herstel en ontwikkeling van flora-akkers met graangewassen en bedreigde inheemse akkerkruiden in Limburg.

Ervaren hoe het er vroeger uitzag

Het doel van dit project is om de biodiversiteit van het agrarische cultuurlandschap te herstellen door flora-akkers te creëren die eruitzien zoals akkers er vroeger uitzagen met een hoge biodiversiteit zowel wat betreft flora als fauna. Udo en Peter legden het fantastisch uit en het werd de deelnemers duidelijk wat de intensivering van de landbouw eind jaren vijftig tot gevolg heeft gehad voor de akkerflora.

200 flora-akkers in Nederland

Naast de projecten in Limburg, gefinancierd door de provincie en het Elisabeth Strouven fonds, zijn er in Nederland in het totaal 200 akkers waar onder begeleiding de historische akkerflora is teruggebracht.

Succes continueren

Om het project in Limburg te borgen, kunnen na 4 jaar (waarna de subsidie van de provincie en het Elisabeth Strouven fonds stopt)  de diverse projecten voorgezet worden in een ANLb-pakket. In overleg met onze veldmedewerkers worden hier oplossingen voor aangedragen. De diverse aanwezige agrariërs waren geinteresseerd in de manier waarop dit zou kunnen plaatsvinden op hun akkers en wat dit zou betekenen voor de opbrengsten en mogelijke vergoedingen.

Zien, praten en ervaren

Onder fantastische weersomstandigheden werden deze workshops afgerond met een hapje en een drankje bij ondergaande zon.

Was u er niet bij en wilt u toch meer weten?
Dan kunt contact opnemen met één van onze veldmedewerkers.

Contactgegevens-medewerkers-klik hier