Gebiedsbijeenkomst Benzenrade, Ubachsberg, Simpelveld

Gebiedsbijeenkomst Benzenrade, Ubachsberg, Simpelveld

In het gebied tussen Benzenrade, Ubachsberg en Simpelveld wordt door deelnemers aan de regeling ANLb gewerkt aan het verbeteren/optimaliseren van de natuurwaarden in hun percelen en landschapselementen. Dit beheer vorm een belangrijke aanvulling op de bestaande natuur- en bosgebieden en de beekdalen, die vaak in beheer zijn van terreinbeherende organisaties en het waterschap Limburg. Deze samenhang is belangrijk voor zowel bijzondere natuurwaarden, zoals Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad, Patrijs, als een heel scala aan algemenere dier- en plantensoorten.

Tijdens deze gebiedsbijeenkomst gaan Frans Blezer (IKL) en Pieter Puts (Veldmedewerker Natuurrijk Limburg) met de deelnemers uit het gebied de samenhang van het beheer en de elementen bespreken en verder inzomen op de lokale situatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de ligging ten opzichte van de bestaande natuur- en bosgebieden en de aanwezige natuurwaarden. Verder worden knelpunten en kansen in het ecologische netwerk onder de loep genomen.  Een en ander wordt gekoppeld aan de leefwijze van ANLb doelsoorten. Het doel is om deelnemers inzicht te geven in de rol die zij vervullen binnen het ecologische netwerk. Verder komen deelnemers met elkaar en andere partijen die werken aan meer biodiversiteit,  in contact.

Speciale aandacht is er ook voor de patrijs. De heer Steinbusch, deelnemer aan het natuurcollectief, zal tijdens deze avond een toelichting geven op de lokale situatie van deze typische, maar bedreigde boerenlandvogel.

Medewerkers van terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Ark Natuurontwikkeling, Waterschap Limburg, gemeenten en lokale natuurclubs worden ook uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Datum

18 december 2019
Expired!

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Zaal Keulen
Schoolstraat 3, 6343 CD Klimmen