Gebiedsbijeenkomst Mechelen

Gebiedsbijeenkomst Mechelen

Op donderdagavond 14 november aanstaande organiseren wij een gebiedsbijeenkomst in de regio Dal-Bissen, Overgeul, Schweiberg, Eperheide en Geuldal.

De gebiedsbijeenkomsten van Natuurrijk Limburg zijn bedoeld voor alle natuur- en landschapsbeheerders in een specifiek gebied. Ze zijn anders dan onze veldbijeenkomsten, waarbij vooral met ANLb deelnemers een dialoog wordt gevoerd over het eigen uit te voeren beheer en de samenwerking tussen de verschillende ANLb deelnemers. De gebiedsbijeenkomsten gaan ook over de samenhang van het uitgevoerde beheer door andere partijen zoals gemeente, waterschap, terreinbeheerders en vrijwilligers(organisaties).

Achtergrond
Deze bijeenkomst is primair voor onze ANLb-leden in het gebied tussen Mechelen, Eperheide, Epen en het Geuldal, die werken aan het verbeteren van de natuurwaarden in hun percelen en landschapselementen. Dit beheer vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande natuur- en bosgebieden en de beekdalen, die vaak in beheer zijn van terreinbeherende organisaties en het waterschap Limburg. Deze samenhang is belangrijk voor zowel bijzondere natuurwaarden, zoals Vroedmeesterpad, Wilde kat, Hazelmuis en Grauwe klauwier, als een heel scala aan algemenere dier- en plantensoorten.

De deelname van medewerkers van terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Ark Natuurontwikkeling, Waterschap Limburg en lokale natuurclubs is belangrijk voor deze bijeenkomst. Gebiedssamenwerking is nodig om overlappende doelen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. It takes a village!

Andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn ook van harte welkom na aanmelding.

Wanneer: donderdag 14 november van 19.30 tot 21.30 uur

Waar: Vinkenhof, Overgeul 13 in Mechelen

DIRECT AANMELDEN

Programma
Tijdens deze gebiedsbijeenkomst bespreken Anke Brouns (IKL) en Pieter Puts (Veldmedewerker Natuurrijk Limburg) met de ANLb deelnemers uit het gebied de samenhang van het beheer en de elementen en zoomen zij verder in op de lokale situatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de ligging ten opzichte van de bestaande natuur- en bosgebieden en de aanwezige natuurwaarden. Verder worden knelpunten en kansen in het ecologische netwerk onder de loep genomen. Een en ander wordt gekoppeld aan de leefwijze van ANLb-doelsoorten. Het doel is om deelnemers inzicht te geven in de rol die zij vervullen binnen het ecologische netwerk. Verder komen zij in contact met elkaar en andere partijen die werken aan meer biodiversiteit.

De bijeenkomst is buiten dus zorg voor stevig schoeisel en houd rekening met de weersomstandigheden.

Wij verzoeken u zich aan te melden via het aanmeldformulier op onze website. Klik HIER om het aanmeldformulier te openen.

Contactpersoon: Pieter Puts 06-54946066

NB: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met steun van het ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Datum

14 november 2019
Expired!

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Vinkenhof
Overgeul 13, Mechelen