Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Op dinsdag 22 september vindt om 15.30 uur bovenstaande webinar plaats.

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

Sprekers webinar:

  • Aard Mulders is beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV en lid van het team dat het Nationaal Strategisch Plan opstelt.
  • Ben Haarman is portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland.
  • Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie onder wiens paraplu een groot deel van de GLB pilots wordt uitgevoerd.
  • Het gesprek wordt geleid door Jessica van Spengen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Voor eventuele vragen kun je terecht bij: Jantina Wiersma: j.wiersma@fryslan.frl of via 0611317577

Tags:

Datum

22 september 2020
Expired!

Tijd

15:30