Hakhoutbeheer en graften

De winter is de beste periode om hakhoutbeheer uit te voeren, ook op graften. Onze veldmedewerkers geven in korte filmpjes hun beheertips.

Hakhoutbosjes

In de volgende video legt veldmedewerker Larse Claessens uit hoe je tot een goede onderbegroeiing komt:

Een geleidelijke overgang naar het bos kan veel betekenen voor de biodiversiteit. Larse laat in onderstaand filmpje een mooi voorbeeld zien van een kern-mantel-zoom-structuur.

En tot slot legt Larse legt in onderstaande video o.a. uit hoe belangrijk dood hout is en wat je ermee kan doen:

Graften

Graften zijn typisch Zuid-Limburgse landschapselementen. Kennis over hoe je zo’n element beheert is niet vanzelfsprekend; er zijn helaas nog teveel voorbeelden van graften met achterstallig onderhoud. Hierdoor heeft de graft steeds minder betekenis voor de biodiversiteit en komt de graft niet tot zijn cultuurhistorisch recht. Gebruik komende winter om dit aan te pakken.

In onderstaand filmpje zien we een voorbeeld van een graft met achterstallig beheer. Veldmedewerker Pieter Puts legt uit hoe je dit aan kunt pakken:

Pieter laat in het laatste filmpje een mooi voorbeeld zien, van een graft die goed gefaseerd wordt beheerd door de ANLb-deelnemer:

Neem contact op met uw veldmedewerker

Vragen of twijfels over het beheer? Neem direct contact op met uw veldmedewerker.

Meld uitgevoerd beheer

Beheer uitgevoerd? Meld het bij ons – binnen een week na uitvoering – middels dit formulier. Het melden van uitgevoerd beheer is verplicht voor al het landschapsbeheer, met uitzondering van de knip- en scheerheggen welke jaarlijks beheerd worden.

Foto: Harm Kossen
Video: Larse Claessens, Harm Kossen, Pieter Puts en Paulien Sijbers