Concept statuten ter inzage voor leden

Om het functioneren van coöperatie Natuurrijk Limburg verder te verbeteren is de Ledenraad van plan om de statuten te wijzigen. Ter voorbereiding hierop krijgen alle leden inzage in deze concept statuten.

KLIK HIER om de nieuwe concept statuten te bekijken.

Tevens ligt – op afspraak – een concept ter inzage op ons kantoor te Roermond.

Leden die nog vragen of opmerkingen hierover hebben, kunnen contact opnemen met waarnemend directeur Jan Claassen.

Als gevolg van deze nieuwe statuten, zal er tevens binnenkort vernieuwing plaatsvinden van zowel Ledenraad als Bestuur.

Ledenraad en Bestuur spelen een belangrijke rol binnen Natuurrijk Limburg. Zij vertegenwoordigen de  leden om de juiste keuzes te maken voor het collectief. En ook om actief bezig te zijn met de toekomst van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en een natuurinclusieve landbouw in Limburg.
Binnenkort ontstaan er dus vacatures in het Bestuur en de Ledenraad.

Voelt u er wat voor om een actieve rol op te pakken in de Ledenraad of het Bestuur van Natuurrijk Limburg? Dan kunt u zich nu al aanmelden bij waarnemend directeur Jan Claassen.

Over enkele weken zullen wij alle leden via een mailing meer informatie sturen over de vacatures binnen de Ledenraad, zoals het functieprofiel en de selectie- en verkiezingsprocedure.

Foto: Anke Brouns