Contractverlenging ANLb

Nagenoeg alle ANLb-deelnemers ontvangen komend najaar een beheercontract voor het gehele jaar 2022. In dit artikel meer informatie hierover.

* 11-10-2021: door onvoorziene technische en praktische implicaties duurt het administratief klaar maken van de contracten langer dan aanvankelijk gedacht. In oktober zal elke deelnemer gehoord hebben van hun veldmedewerker of ze een contractverlenging krijgen. Het fysieke contract wordt zo snel mogelijk aangeboden, voor nagenoeg alle deelnemers vóór 31 december 2021. 

Onderstaande informatie is gericht aan al onze actuele ANLb-deelnemers.

Één jaar verlenging van de ANLb-regeling

De oorspronkelijke einddatum van het huidige Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) was 31 december 2021. Als gevolg hiervan loopt uw actuele ANLb-beheercontract aan het eind van dit jaar af. De start van het nieuwe ANLb is gekoppeld aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Aangezien het nieuwe GLB is uitgesteld naar 2023, betekent dit dat ook het nieuwe ANLb pas in 2023 van start zal gaan. Het huidige ANLb wordt daarom met een jaar verlengd.

Praktisch betekent dit dat Natuurrijk Limburg vóór 31 december 2021* nagenoeg alle deelnemers zal benaderen om de contractverlenging administratief in orde te maken.  

Rood, oranje en groen beheer

De afgelopen twee jaar zijn deelnemers door onze veldmedewerkers bezocht om samen te bekijken in hoeverre hun ANLb-beheer ecologisch voldoende waardevol is. Daarbij hebben we het stoplichtprincipe toegepast. Indien uw beheer met groen is beoordeeld komt u in aanmerking voor de contractverlenging. Is uw beheer met oranje beoordeeld, dan zal de veldmedewerker de komende periode uw beheer nogmaals bezoeken en nagaan of het beheer voldoende is verbeterd om ook voor de contractverlenging te komen. U maakt dus nog kans op jaar een verlenging. Is uw beheer met rood beoordeeld, dan voldoet uw beheer niet en komt daarom niet voor verlenging in aanmerking. Uw ANLb-overeenkomst loopt dan af op 31-12-2021, zoals afgesproken.

Dus: de contractverlenging van een jaar is alleen van toepassing op groen beheer, of oranje beheer dat dit jaar nog positief beoordeeld kan worden.

Met vragen over uw beoordeling kunt u in eerste instantie terecht bij uw eigen veldmedewerker.

Waarom maar 1 jaar contractverlenging

U vraagt zich wellicht af waarom uw ANLb-beheercontract slechts met één jaar verlengd kan worden. Dit komt doordat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de nieuwe ANLb-regeling er precies uit gaat zien. Waarschijnlijk zullen een aantal activiteiten die op dit moment nog onder het ANLb vallen, straks onderdeel uitmaken van pijler 1 van het nieuwe GLB. Vanwege de veranderde nieuwe ANLb-regeling zal een nieuw beheercontract noodzakelijk zijn met aangepaste richtlijnen en voorwaarden. De exacte kaders zijn hiervan nog in beleidsontwikkeling en dus nog niet bekend.

Bovendien is het financiële kader voor 2023 nog niet helder. Het nieuwe GLB, waar de ANLb-regeling onderdeel van is, moet nog uitgewerkt worden. Ook provincie Limburg moet nog bepalen hoe ze hieraan mee gaan doen.

Conclusie: in de loop van 2022 wordt pas duidelijk of uw ANLb-beheer – dat nu een jaar verlengd wordt – ook in aanmerking komt voor ANLb vanaf 2023.

Foto: Harm Kossen