Gericht aangepast agrarisch beheer nodig op elk graanperceel in Zuid-Limburg

In Nederland is als vervolg op het eerdere ‘Hamsterexperiment (2005-2010)’ in 2015 het project ‘Hamster op Eigen Benen’ gestart, met als doel om gedurende een periode van drie jaar de effectiviteit vast te stellen van alternatieve vormen van agrarisch beheer die gunstig zijn voor de hamster en andere akkersoorten, en tegelijkertijd goedkoper zijn dan de tot nu toe gebruikte beheerpakketten.

Natuurrijk Limburg heeft hierover, samen met Wageningen Environmental Research en de Zoogdiervereniging, een natuurbericht geplaatst op Nature Today.

KLIK HIER om het volledige artikel te lezen.

Foto: Harm Kossen