Kennis over boomvalk maakt nog effectiever beheer mogelijk

Eind 2020 zijn we samen met Grauwe Kiekendief – kenniscentrum akkervogels, Vogelwacht Limburg en Regelink Ecologie & Landschap gestart met een onderzoek naar hoe de boomvalk het landschap (met name ANLb) waarin hij leeft gebruikt. Op Nature Today is onlangs een natuurbericht verschenen over de voortgang van dit onderzoek.

Natuurrijk Limburg zet zich al een aantal jaren in voor het ‘icoon van het Roerdal‘. Hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is het belang van ANLb-percelen in het jachtgebied van de boomvalken? Het project wordt gefinancierd door Provincie Limburg.

Hoe het gaat met het onderzoek staat uiteengezet in dit natuurbericht.

Foto: Luuk Belgers