Met onder andere agrarisch natuurbeheer wordt het leefgebied van de boomvalk in het Midden-Limburgse landschap versterkt. Hierbij is vooral aandacht voor kruiden- en insectenrijke graslanden en akkers en het behoud van landschapselementen, zoals poelen en populierenbossen.

Ook hier is diversiteit belangrijk met verschillende soorten beheer binnen een gebied, niet alleen voor de boomvalk maar ook voor de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van het landschap.

Landschapscoöperatie Boomvalk

Landschapscoöperatie Boomvalk zet zich in om de boomvalk als symboolsoort van het Roerdal te herstellen. Hiervoor gebruikt zij gerichte beschermingsacties, een schoolplaat en een lesprogramma voor basisschoolleerlingen.

Onder het motto: ‘Waar de boomvalk broedt, gaat het met natuur en landschap goed’ wordt de bescherming van de boomvalk veelzijdig aangepakt.

Populierenbosjes zijn kenmerkend voor het Roerdal en vormen de plaatsen waar boomvalken hun nest in een oud kraaiennest maken. Het voedsel van de boomvalk bestaat voornamelijk uit zangvogels. De populaties daarvan dienen dus gezond te zijn om de boomvalk in het gebied te houden.

De boomvalk is een prachtige soort die, zeker als de jongen uitvliegen, heel zichtbaar in het gebied is.

Educatie zorgt voor betrokkenheid en kennis over de vele mogelijkheden om zelf iets bij te dragen aan de bescherming van het icoon van een gezond en vitaal agrarisch cultuurlandschap.

Lespakket en wandplaat

Voor basisscholen is een lespakket gemaakt. Deze is vrij te gebruiken. Er is tevens een prachtige wandplaat gemaakt door Ed Hazebroek. Beiden zijn (tegen kosten) te bestellen bij de veldmedewerker.

Foto’s: Harm Kossen (headerfoto) en Luuk Belgers

Heeft u vragen, neem dan contact op
met veldmedewerker Jac Mulders

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?