Icoon van het Roerdal

Met onder andere agrarisch natuurbeheer wordt het leefgebied van de boomvalk in het Midden-Limburgse landschap versterkt. Hierbij is vooral aandacht voor kruiden- en insectenrijke graslanden en akkers en het behoud van landschapselementen, zoals poelen en populierenbossen.

Ook hier is diversiteit belangrijk met verschillende soorten beheer binnen een gebied, niet alleen voor de boomvalk maar ook voor de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van het landschap.

Educatie over de boomvalk

Educatie zorgt voor betrokkenheid en kennis over de vele mogelijkheden om zelf iets bij te dragen aan de bescherming van het icoon van een gezond en vitaal agrarisch cultuurlandschap.

Hiertoe is in 2018 een lespakket gemaakt voor basisscholen. Deze is vrij te gebruiken. Er is tevens een prachtige wandplaat gemaakt door Ed Hazebroek.

Onderzoek landschapsgebruik Boomvalk

Boomvalken worden door agrariërs en medewerkers van Natuurrijk Limburg regelmatig gezien nabij percelen met agrarisch natuurbeheer (ANLb). Dit gegeven gecombineerd met het feit dat boomvalken jagen op onder andere boerenlandvogels, maken de soort een geschikte ecologische indicator voor de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Daarom is Natuurrijk Limburg eind 2020 gestart met een onderzoek met als hoofdvraag: Wat is het belang van ANLb-percelen in het jachtgebied van de boomvalken?

Het project behelst een zenderonderzoek in combinatie met veldonderzoek. Het onderzoek vindt grotendeels plaats in het Roerdal, in samenwerking met Grauwe Kiekendief Kenniscentrum AkkervogelsRegelink Ecologie & Landschap en Vogelwacht Limburg. Het project wordt mede gefinancierd door Provincie Limburg.

Foto’s: Harm Kossen (headerfoto) en Luuk Belgers (vogel)

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?