Koen van Weelden op pad voor de “De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling”

“De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling”

Medewerkers agrarische collectieven bezoeken testbedrijven pilot

Bron: puntensysteemecoregeling.nl

Medewerkers agrarische collectieven bezoeken testbedrijven pilot Koen van Weelden is project- en veldmedewerker bij Natuurrijk Limburg en komt in die hoedanigheid bij veel agrariërs over de vloer om hen te ondersteunen bij de uitvoering van het ANLb. Als partner in het gebied benut Natuurrijk Limburg alle kansen om duurzame landbouw te stimuleren.

“De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling is een mooi voorbeeld van zo’n kans,” vertelt Koen. “De pilot heeft een eigen eco-regeling ontwikkeld die boeren en tuinders extra mogelijkheden biedt om met vergroening aan de slag te gaan. Dit is een ontwikkeling waar wij als Natuurrijk Limburg graag een bijdrage aan leveren.”

ICT-tool aan de keukentafel

Koen is één van de adviseurs die het land doorreizen om samen met de testbedrijven, de eco-regeling van de pilot in te vullen. Negentig grondgebonden bedrijven worden door Koen en een negental andere adviseurs bezocht. De adviseurs vullen samen aan de keukentafel met de ondernemers de ecoregeling van de pilot in. Hiervoor gebruiken ze de ICT-tool die speciaal hiervoor ontwikkeld is.

Informatiepakket voor deelnemers

Koen bezoekt vooral bedrijven in Gelderland en Noord-Brabant. Koen is erg blij met de betrokkenheid van de ondernemers. “We zien dat veel van hen al een heel eind op weg zijn met het vergroenen van het bedrijf. Door deelname aan de GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling willen ze onderzoeken welke stappen richting een duurzamere bedrijfsvoering ze nog meer kunnen zetten.” Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, ontvangen de ondernemers voorafgaand aan het bezoek van Koen een informatiepakket.
“Dit betreft procedurele informatie zoals:

  • Een aanmeldformulier
  • Een declaratieformulier
  • Een toestemmingsformulier om data te gebruiken voor het KPI-onderzoek van deze pilot
  • Een presentatie over het GLB met als onderdeel daarvan de eco-regeling
  • De alternatieve eco regeling die de pilot heeft ontwikkeld
  • Een link om alvast een account aan te kunnen maken in de ICT-tool van de pilot

Om zo alvast wat bedrijfsinformatie in te voeren, zodat we in het gesprek vooral kunnen focussen op het toekennen van de mogelijke eco-activiteiten en het testen van de effecten hiervan.

Advies en suggesties

” Onlangs bezocht Koen een melkveehouder die hier al enthousiast mee aan de slag was gegaan. “Hij had voorafgaand aan mijn bezoek zijn percelen al ingetekend zodat we direct aan de slag konden met het toekennen van eco-activiteiten.” Per perceel werd door Koen en de ondernemer afgewogen welke maatregelen hier wel en niet zouden passen.
“Door de suggesties die het systeem geeft voor mogelijke maatregelen, konden we dit vrij snel doorlopen. Al was het wel lastig om andere maatregelen dan de suggesties te zoeken en selecteren in het systeem. Dat zou wat mij betreft een verbeterpunt kunnen zijn.

Lange zit en mogelijkheden tot “scoren”

” Ondanks het nodige voorwerk van de ondernemer in kwestie, was het nog steeds een lange zit. “We hebben zo’n drie uur aan tafel gezeten. De eco-regeling van de pilot biedt voldoende maatregelen om goed te kunnen scoren. Al moet ik hierbij wel vermelden dat de ondernemer door veel blijvend grasland en de teelt van eiwitgewassen al vrij snel aan goud zat.”