Korenwolfavond Kasteel Limbricht succesvol verlopen

Op woensdag 6 maart was weer de jaarlijkse Korenwolfavond waarbij teruggekeken werd op de resultaten, maar deze keer ook voorruit gekeken werd samen met Rik Schreurs, Harm Kossen van Natuurrijk Limburg in samenwerking met de Korenwolfcommissie.

Voorzitter Piet Franssen doet opening

Terugblik

Rik Schreurs besprak de resultaten in de verschillende korenwolfgebieden en hieruit werd duidelijk dat er nog veel zaken zijn in de natuur waar we geen grip op hebben of die wel of niet van invloed zijn op de omvang van de populatie in een bepaald gebied. Er is wel duidelijker geworden dat het creëren van meer stroken, dat de overlevingskans weer groter wordt. De weersomstandigheden en de toename van predatoren hebben ook grote invloed op de overlevingskans van de korenwolf.

Vooruitblik

Om de mogelijkheden voor de korenwolf verder te vergroten en te ondersteunen was er in de vorige bijeenkomst een breed draagvlak om successen meer te delen en te bespreken. Deze opmerkingen resulteerde deze avond in een opzet die anders was dan de vorige bijeenkomsten. De presentatie over de resultaten werd na de pauze opgevolgd door een brainstormsessie aan de diverse tafels.

Brainstormsessie

De deelnemers werden gemixt per tafel en werden gevraagd om in groepjes van 5 personen ideeën te genereren over de mogelijke onderwerpen die meer aandacht zouden moeten verdienen. Hier kunt u denken aan:

  • Gewassen en specifieke soorten in akkerrand
  • Inzet van de arenstripper
  • Wikipedia korenwolf voor de Korenwolfleden
  • Gewasrotatie ervaringen deelnemers

Keukentafelgesprekken

En zo heeft de organisatie een veelvoud aan ideeën, tips en opmerkingen verzamelt uit deze gezellige en zeer productieve brainstormsessie.De bedoeling is dat er in gesprek gegaan wordt om te kijken of er onderwerpen zijn die in kleine groepen verder uitgewerkt kunnen worden. Hiermee wordt kennis  en samenwerking vergroot. Onder het motto allen ga je sneller samen kom je verder.

Korenwolf trofee

Voorzitter Piet Franssen overhandigde tijdens de bijeenkomst de Gulpener Hamster-wisseltrofee aan Dré Schroeder voor zijn prestatie als agrariër met de meeste hamsterburchten op zijn percelen. In totaal werden in 2023 72 bewoonde burchten geteld op de akkers ten zuiden van Koningsbosch. Een deel van deze percelen is van Staatsbosbeheer. Dré Schroeder doet hiervoor het beheer. In totaal werden in 2023 150 bewoonde korenwolfburchten geteld op de akkers ten zuiden van Koningsbosch.

Tijdens de bijeenkomst kreeg akkerbouwer Simon Gemeni de eerste prijs voor het beste korenwolfbeheer. Hij wordt vooral geroemd om het goede overleg over het beheer en dat hij steeds op het juist moment de akkers betreedt.

Van links naar rechts, voorzitter Piet Franssen, Dré Schroeder en Simon Gemeni

 

Korenwolf beheer en voordelen voor andere soorten

De inspanningen die er gepleegd worden komen niet alleen ten goede aan de korenwolf maar aan veel meer soorten in en rond deze gebieden waar aandacht aan geschonken wordt.

In 2022 werden op zijn akkers al 43 hamsterburchten geteld en bij zijn (Duitse) buurman Günther Hennes 44 burchten. Dit jaar werden bij Hennes 48 burchten geteld. Afgelopen jaar werden wel gefokte hamsters uitgezet om de populatie verder te vergroten en te behouden.

Dré doet aan gericht hamsterbeheer. in 2023 werd hij uitgeroepen tot de beste beheerder van hamsterpercelen in 2022. Met een aanpak zonder gewasbeschermingsmiddelen zijn de percelen van Staatsbosbeheer toch geschikt gekregen als woonlocatie voor de hamster, aldus de korenwolfcommissie.

Kennis en beheer

Dre onderstreept dat de toename van het aantal hamsterburchten vooral is terug te voeren op het beheer. Zo teelt hij naast granen vooral luzerne voor zijn zoogkoeien. „Goede bedekking is essentieel voor het diertje en zoveel mogelijk rust in het gebied”, spreekt Schroeder uit ervaring. De grondsoort is een lichte löss. Hij ploegt op een diepte van circa 20 centimeter diep.