Korenwolfavond Kasteel Limbricht succesvol verlopen

Op woensdag 6 maart was weer de jaarlijkse Korenwolfavond waarbij teruggekeken werd op de resultaten, maar waar deze keer ook voorruit gekeken werd samen met Rik Schreurs, Harm Kossen van Natuurrijk Limburg in samenwerking met de Korenwolfcommissie.

Voorzitter Piet Franssen doet opening

Terugblik

Rik Schreurs besprak de resultaten in de verschillende korenwolfgebieden. Hieruit blijkt dat dat het creëren van meer stroken, de overlevingskans van de korenwolf vergroot. Ook hebben de weersomstandigheden en de toename van predatoren een grote invloed op de overlevingskans van de korenwolf. Echter er zijn nog veel zaken in de natuur waar we geen grip op hebben en is het nog onvoldoende duidelijk welke factoren precies van invloed zijn op de omvang in een bepaald gebied.

Vooruitblik

Om de mogelijkheden voor de korenwolf verder te vergroten en te ondersteunen, was er in de vorige bijeenkomst een breed draagvlak om successen meer te delen en te bespreken. Daarom werden de deelnemers gemixt per tafel en werden gevraagd om in groepjes van 5 personen ideeën te genereren over de mogelijke onderwerpen die meer aandacht zouden moeten verdienen. Hier kunt u denken aan:
• Gewassen en specifieke soorten in akkerrand
• Inzet van de arenstripper
• Wikipedia korenwolf voor de Korenwolfleden
• Gewasrotatie ervaringen deelnemers

En zo heeft de organisatie een veelvoud aan ideeën, tips en opmerkingen verzameld uit deze gezellige en zeer productieve brainstormsessie. De bedoeling is dat er later dit jaar een aantal van deze onderwerpen in kleine groepen verder uitgewerkt worden. Hiermee worden de kennis en samenwerking vergroot.

Korenwolf beheer en voordelen voor andere soorten

De inspanningen die er gepleegd worden komen niet alleen ten goede aan de korenwolf maar aan veel meer soorten in en rond deze gebieden waar aandacht aan geschonken wordt.

Korenwolf trofee en prijs beste korenwolfbeheer

Voorzitter Piet Franssen overhandigde tijdens de bijeenkomst de Gulpener Hamster-wisseltrofee aan Dré Schroeder voor zijn prestatie als agrariër met de meeste hamsterburchten op zijn percelen. Een deel van deze percelen is van Staatsbosbeheer. Dré Schroeder doet hiervoor het beheer. Met een aanpak zonder gewasbeschermingsmiddelen zijn de percelen van Staatsbosbeheer geschikt als woonlocatie voor de hamster, aldus de korenwolfcommissie. In 2022 werden op Dre zijn akkers al 43 hamsterburchten geteld en bij zijn (Duitse) buurman Günther Hennes 44 burchten. In totaal werden in 2023 150 bewoonde korenwolfburchten geteld op de akkers ten zuiden van Koningsbosch.

Tijdens de bijeenkomst kreeg akkerbouwer Simon Gemeni de eerste prijs voor het beste korenwolfbeheer. Hij wordt vooral geroemd om het goede overleg over het beheer en dat hij steeds op het juist moment de akkers betreedt.

Van links naar rechts, voorzitter Piet Franssen, Dré Schroeder en Simon Gemeni

Kennis en beheer

Dre onderstreept dat de toename van het aantal hamsterburchten vooral is terug te voeren op het beheer. „Goede bedekking is essentieel voor het diertje en zoveel mogelijk rust in het gebied”, spreekt Schroeder uit ervaring. Verder past Dre past niet kerende grondbewerking toe. Hij ploegt op een diepte van circa 20 centimeter diep. En teelt hij naast granen vooral luzerne voor zijn zoogkoeien.