Boerenlandsoorten 2021

Boerenlandsoorten is de werktitel die we aan de deelnemerbegeleiding hebben gegeven in 2021.

In de eerste 5 jaar van het ANLb zijn door veel deelnemers mooie  stappen gezet in de verbetering van kwaliteit van hun beheerelementen voor de biodiversiteit. In dit 6e jaar en voor deze beheerperiode zetten we de kroon op het werk met extra inzet voor een aantal specifieke boerenlandsoorten.

Beoogd resultaat

Boerenlandsoorten is een inventarisatie vanuit onderop, met deelnemers, maar dan wel alleen in kansrijke gebieden voor deze soorten. De inzet beoogt 3 resultaten:

  1. Meer inzicht (bij de ANLb-deelnemer) in wat deze soorten nodig hebben en wat we daarvoor kunnen doen binnen bestaand beheer;
  2. Concrete ideeën op doen die meteen kunnen worden toegepast op de locatie;
  3. Een wensenlijst van aanpassingen en uitbreidingen van bestaande of nieuwe landschapselementen waar de boerenlandsoorten van kunnen profiteren.

Aan het einde van het jaar zal financiering gezocht worden voor het de genoemde wensenlijst. Er zal ook altijd een eigen bijdrage van de deelnemer bij horen.

Hoe kan ik meedoen?

ANLb-deelnemers kunnen bij ons kenbaar maken in welke boerenlandsoorten en aanvullende maatregelen ze interesse hebben middels de wenslijst. In dit formulier kunt u uw gemeente selecteren en dan ziet u in het algemeen welke boerenlandsoorten op dit moment in uw gemeente voorkomen. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend. Noch geeft dit overzicht uitsluiting van gemeenten en soorten aan; het is puur een indicatie van waarop we actief gaan inzetten. Mits doelmatig, worden ook kansen opgepakt voor deze of andere doelsoorten in andere gemeenten binnen Limburg. Heeft u zelf een soort waarvoor u zich zou willen inzetten, dan kunt u dit aangeven onder in het formulier bij ‘opmerkingen’. Let op: de ecologische toets van de veldmedewerker is altijd leidend.

Wij zullen tevens persoonlijk deelnemers benaderen voor individuele of groepsbegeleiding in het kader van boerenlandsoorten.

Foto’s: Luuk Belgers, Anke Brouns, Rob Geraeds, Henk Heijligers, Harm Kossen

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?