Boerenlandsoorten is de werktitel die we aan de deelnemerbegeleiding hebben gegeven in 2021.

In de eerste 5 jaar van het ANLb zijn door veel deelnemers mooie  stappen gezet in de verbetering van kwaliteit van hun beheerelementen voor de biodiversiteit. In dit 6e jaar en voor deze beheerperiode zetten we de kroon op het werk met extra inzet voor een aantal specifieke boerenlandsoorten.

Beoogd resultaat

Boerenlandsoorten is een inventarisatie vanuit onderop, met deelnemers, maar dan wel alleen in kansrijke gebieden voor deze soorten. De inzet beoogt 3 resultaten:
 
  1. Meer inzicht (bij de ANLb-deelnemer) in wat deze soorten nodig hebben en wat we daarvoor kunnen doen binnen bestaand beheer;
  2. Concrete ideeën op doen die meteen kunnen worden toegepast op de locatie;
  3. Een wensenlijst van aanpassingen en uitbreidingen van bestaande of nieuwe landschapselementen waar de boerenlandsoorten van kunnen profiteren.

Aan het einde van het jaar zal financiering gezocht worden voor het de genoemde wensenlijst.

Hoe kan ik meedoen?

In onderstaand schema kunnen ANLb-deelnemers grofweg zien welke soorten binnen hun gemeenten aandacht behoeven. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend. Noch geeft dit overzicht uitsluiting van gemeenten en soorten aan; het is puur een indicatie van waarop we actief gaan inzetten. Mits doelmatig, worden ook kansen opgepakt voor deze of andere doelsoorten in andere gemeenten binnen Limburg. De veldmedewerker heeft hierin de lead.
 
Wij zullen persoonlijk deelnemers benaderen voor individuele of groepsbegeleiding in het kader van boerenlandsoorten. U kunt ook zelf contact opnemen met uw veldmedewerker of ons via het contactformulier laten weten dat u interesse hebt in dit project.
 
Foto’s: Luuk Belgers, Anke Brouns, Rob Geraeds, Henk Heijligers, Harm Kossen

concrete ideeën die meteen kunnen worden toegepast op de locatie.

Heeft u vragen, neem dan contact op
met de veldmedewerker in uw regio.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?