Veldbijeenkomst hamsterbeheer Puth

Onderwerp Mengteelt van granen met ondervrucht

Eind september was er een veldbijeenkomst georganiseerd in het hamsterleefgebied juist ten noorden van Puth. Tijdens deze bijeenkomst is er specifiek ingegaan op de mengteelt van granen met een ondervrucht van rode klaver of luzerne. Binnen het hamsterbeheer zijn we hiermee in 2020 een experiment gestart. Het resultaat is in het veld bekeken en besproken.

Grote opkomst

Door de grote opkomst van beheerders blijkt dat er veel interesse is voor dit onderwerp.

Inzet ondervrucht

Een ondervrucht van rode klaver of luzerne draagt namelijk sterk bij aan het onderdrukken van plaagonkruiden zonder of slechts met een minimale inzet van chemische onkruidbestrijding.Voor de hamsters is de snelle ontwikkeling van de ondervrucht na het afrijpen van het graan van groot belang. De rode klaver of luzerne zorg namelijk voor een benodigde snel beschikbare dekking in het najaar.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u ook hiermee aan de slag, neem dan contact op met Rik Schreurs Veldmedewerker akkernatuur.