Wat be­te­kent het nieu­we Ge­meen­schap­pe­lijk Land­bouw­be­leid voor u?

De provincie presenteert het nieuwe GLB op 9 februari

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de informatieavond over het nieuwe GLB op donderdag 9 februari 2023. Adviseurs van RVO informeren u dan over het GLB 2023. Er is ruime gelegenheid voor vraag en antwoord.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

Het nieuwe GLB is heel veelomvattend. Op 9 februari kunnen we niet alle onderwerpen aan bod laten komen. We richten ons op:

  1. De nieuwe voorwaarden (de zogenaamde conditionaliteiten, of GLMCs). Hieronder vallen bijvoorbeeld de bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie.
  2. De nieuwe eco-regeling (met eco-activiteiten) en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).
  3. Uitbetaling van de basispremie.

Hoe aanmelden?

De zaal biedt ruimte aan maximaal 100 personen. Om een zitplekje te garanderen en een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, is aanmelden noodzakelijk. De informatieavond is primair bedoeld voor Limburgse agrariërs. Inloop vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst start om 20.00 uur.

U kunt zich tot 8 februari 2023 aanmelden via :
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/infoGLB (opent externe website)

Locatie: Hof van Gaia te Kerkrade

Eerder zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd in Baexem (Midden-Limburg) en Ven-Zelderheide (Noord-Limburg). 9 Februari vindt de bijeenkomst plaats in het Hof van Gaia (Zuid-Limburg). Adres: Hof van Gaia, Zalen van Magnolia, Brughofweg 25, 6468 PB Kerkrade.

Parkeren

Volg de bewegwijzeringsbordjes van Hof van Gaia – GaiaZOO Business and Events. Tegenover kasteel Erenstein rijdt u P3 op (Burghofweg 25). U kunt per auto door de poort naar binnen rijden. Aan de rechterkant is voldoende gratis parkeergelegenheid. Let op: u parkeert dus NIET op de reguliere (betaalde) parkeerplaats van de dierentuin.

Openbaar vervoer

De locatie ligt op ongeveer 15 minuten loopafstand vanaf het treinstation Chevremont (800 meter via een voetpad en 1.5 kilometer via een asfaltweg). Beide routes verlopen via onbebouwd, deels met bomen en struiken begroeid, en suboptimaal verlicht gebied.