7 broeihopen voor de ringslang in Midden-Limburg

Nieuws vanuit ons uitvoeringscollectief Boeren met Natuur:

Op zaterdag 1 mei 2021 zijn in Vlodrop opnieuw vier broeihopen voor de Ringslang aangelegd. Gelijktijdig zijn de drie broeihopen, die een jaar geleden op 9 mei 2020 aangelegd zijn, onderzocht en ververst.

Nog steeds komt de ringslang net over de grens bij Heinsberg in de Worm en de Roer voor. Helaas heeft de slang afgelopen jaar de weg naar de drie broeihopen van verleden jaar nog niet gevonden. Bij het onderzoeken van de hopen zijn nog geen eiresten van ringslang of andere sporen van reptielen of insecten zoals neushoornkever of vliegend hert gevonden.

Mede vanwege dit teleurstellende resultaat is de aanpak bij het verversen en aanleggen van de broeihopen aangepast. In tegenstelling tot verleden jaar is dit jaar grovere compost (20 m3) gebruikt en is deze aangevuld en gemengd met rijpe paardenmest (10 m3). Ook de opbouw van de hopen is aangepast. Op de bodem is een laag van dood hout gelegd. Doordat de takken en stammen buiten de hoop uitsteken kunnen reptielen gemakkelijker in de hoop kruipen. Vervolgens zijn de takken afgedekt met een laag organisch materiaal. Daarna opnieuw uit-de-hoop-stekende takken en stammen. Deze laag is weer afgedekt met grove compost en paardenmest. Om het composteringsproces opgang te brengen zijn de hopen extra natgemaakt. Hierna zijn de hopen deels afgedekt met enkele stroken dikkere plastic. Ook dit jaar is er weer enthousiast meegewerkt door leden van de jagersvereniging (met laadschopje) en enkele (agrarische) natuurbeheerders.

Voor de vernieuwde aanpak werd een uitvoeringsplan geschreven. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn op het laatste moment enkele van de beoogde locaties verplaatst. Uiteindelijk liggen zeven broeihopen allen op de Roeroever, merendeels in landgoed Aan het Brouck en in de directe nabijheid van percelen agrarisch natuurbeheer. Wouter Jansen van IKL heeft de locaties van de Middenlimburgse broeihopen ingetekend in een RAVON-bestand. Het project is gefinancierd met een bijdrage vanuit ‘Natuurrijk Versterken’ van de coöperatie Natuurrijk Limburg.

Volgend jaar worden zeven hopen, allen gelegen langs de Roer in Vlodrop en dicht bij Duitsland, ververst. Zeker wanneer de ringslang de weg naar Vlodropse broeihopen gevonden heeft, worden de laatste drie broeihopen verder stroomafwaarts langs de Roer in St. Odiliënberg en Melick aangelegd. Na 2022 zullen de succesvolle broeihopen  jaarlijks ververst worden. Voor de ringslang, andere reptielen, amfibieën en insecten zijn broeihopen essentieel als voortplantingsbiotoop. De aanwezigheid van deze diersoorten in het boerenland is een kroon op de resultaten van agrarisch natuurbeheer.

Onlangs waren ringslangen en broeihopen in beeld bij het programma Binnenstebuiten, klik hier om terug te kijken.

Vlodrop, 20 mei 2021, Jac Mulders coöperatie Boeren met Natuur

Foto: Jac Mulders