Afscheid van onze voorzitter Thijs Rompelberg

Afscheid van onze voorzitter Thijs Rompelberg

Op 17 november jongstleden is Thijs Rompelberg benoemd tot voorzitter van De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Deze nieuwe functie is niet verenigbaar met een bestuurdersrol binnen Natuurrijk Limburg. Om deze reden is Thijs per 21 december teruggetreden als bestuurslid. Wij danken Thijs voor zijn waardevolle en enthousiaste bijdrage aan de groei van Natuurrijk Limburg en de natuurinclusieve landbouw in Limburg en wij wensen hem veel succes als LLTB-voorzitter.

Nieuwe bestuursleden

De ledenraad heeft eveneens op 21 december Martine van Dusseldorp en Fons Kersten gekozen als nieuwe bestuursleden. In januari zal het vernieuwde bestuur onderling de portefeuilles (inclusief het voorzitterschap) opnieuw verdelen en aan de ledenraad voorleggen. Over de uitkomst hiervan zullen wij u informeren. Martine en Fons heten wij van harte welkom. Wij wensen hen veel plezier en succes bij de invulling van de functie als bestuurslid en zijn ervan overtuigd dat zij een grote rol zullen spelen in de verdere ontwikkeling van coöperatie Natuurrijk Limburg. In onze januari nieuwsbrief zullen wij Martine en Fons nader aan u voorstellen.