ANLb bijeenkomst 14- en 15 december Vlodrop en Nederweert

Uitwisselen van gedachten

Het was prettig voor onze sprekers om te ervaren dat de deelnemers actief deelnamen aan de bijeenkomst. Door de kritische vragen ontstond een fijne gedachtewisseling tussen de aanwezigen.

Samenwerken in het ANLb

Via het ANLb gaan we samen met de leden aan de slag om te werken aan het versterken van het agrarisch gebied. In het bijzonder zetten we ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de biodiversiteit, bodem, water, landschap en klimaat.

Afstemmen GLB en ANLb

Middels overeenkomsten worden basisafspraken gemaakt, daarna is het beheren, leren, delen, bijsturen en ervaren. De afstemming met het GLB zal de grootste uitdaging worden in 2023. Onderwerpen als de conditionaliteiten en de eco-regeling zijn besproken. Het GLB is nog in beweging.

In de startblokken

Wij staan ondertussen helemaal in de startblokken.  Dat betekent, dat wij heel graag aan de slag kunnen en willen met nieuwe en aanvullende overeenkomsten. Het ANLb is naar onze mening in relatie tot de eco-regelingen niet alleen inhoudelijk, maar ook bedrijfseconomisch interessant.

Een betere balans tussen landbouw en natuur

We zijn ervan overtuigd dat het ANLb voor 10 tot 15% van het areaal technisch en bedrijfseconomisch prima te combineren is met gangbare landbouw. Met deze aanpak ontstaat er een betere balans tussen landbouw en natuur.

Interesse?

De eerste verzoeken voor bezoeken zijn ondertussen aangevraagd. Ons team zal dit de komende maanden gaan oppakken. Heeft u interesse om de uitdagingen aan te gaan om landbouw toekomstbestendiger te maken? Neem dan contact met ons op of vul het aanvraagformulier in.

Natuurinclusieve landbouw Limburg

Sietse Hartman van het LLTB en de stichting Natuurinclusieve landbouw(www.natuurinclusievelandbouwlimburg.nl) gaf een presentatie over wat nu natuurinclusieve Landbouw is. Hij maakte ook duidelijk wie in deze samenwerking in Limburg betrokken zijn.

Verder zoomde hij in op het uitvoeringsprogramma en de ambitie van de organisatie. De bijbehorende KPI’s voor melkveehouderij en landbouw werden hierbij toegelicht. Het verdienmodel gaf wel reden tot vragen en uitleg.

Agro Natuur Route

Jan Visser van de Plattelandscoöperatie Peel & Maas gaf een korte toelichting op hun geslaagde initiatief om fietsroutes met infoborden te maken, langs locaties van grondeigenaren. De deelnemers (16) zijn allen deelnemer aan het ANLb. Deze 4 fietsroutes hebben een lengte tussen de 20 en 40 km. De routes zijn onderdeel van de knooppuntroutes die uitgezet zijn door het Routebureau Noord- en Midden-Limburg. De routeborden zullen in maart of april geplaatst worden.

Interesse in de Agro Natuur Route?

Jan Visser gaf aan dat hij het succes wilt uitbreiden en dat nieuwe deelnemers zich kunnen aanmelden voor een kennismaking over dit prachtige initiatief via info@plattelandscooperatie.nl.

De presentatie terugkijken kan via:

ANLb bijeenkomst in Vlodrop en Nederweert