ANLb uitbreiding 2024 in cijfers

Door de groei van ons budget en de inspanningen van ons team hebben we serieuze stappen kunnen maken in het aantal ha ANLb. In 2023 is ons beheer met ruim 300 ha toegenomen en in 2024 met een kleine 1000 ha. Hiermee komt ons totale beheer uit op 4010 ha ANLb.

Hieronder ziet u een verdeling van het ANLb naar type beheer in Limburg.  Verder is ons ledenaantal gegroeid met 90 leden tot 1313. Hier zijn we trots op! We kijken met ons team uit naar de verdere ontwikkelingen rondom het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.