Beheerpakketten

Overzichtkaart Limburg
Leefgebieden en Focusgebieden ANLb – beheerpakketten

Leefgebied dooradering

Leefgebied open akkerland

Werkgebied hamster

Werkgebied kraanvogel

Leefgebied open grasland

Kerngebieden patrijs

Klik op de kaart om de verschillende pakketten als losse lagen te bekijken