Poelenonderhoud vóór 15 oktober

Half september tot half oktober is dé periode om poelen onder handen te nemen. Hier in korte filmpjes de beheertips van 3 verschillende typen poelen.

Klik op de thumbnail van de video die voor u interessant is. De video opent dan direct in YouTube.

Grondwaterpoel voor kamsalamander, alpenwatersalamander etc.
Deze poel vraagt om kleinschalig onderhoud

Grondwaterpoel voor boomkikker
Achterstallig onderhoud, deze poel vraagt om grootschalig onderhoud

Poel voor vroedmeesterpadden en geelbuikvuurpadden
Dit type poelen met betonbodem en stapelmuur hebben weer andere aandachtspunten bij het beheer

Melden uitgevoerd beheer

Beheer uitvoeren aan ANLb-poelen kan tot 15 oktober. Meld het uitgevoerde beheer via dit formulier, binnen een week na uitvoering.
Het melden van uitgevoerd beheer is verplicht voor nagenoeg alle landschapspakketten, dus ook voor poelen.

Actie geelbuikvuurpadbakken

Hebt u een geschikte locatie voor een bak voor de geelbuikvuurpad? Wellicht is deze actie van Stichting IKL Limburg dan iets voor u!

Video’s: Harm Kossen, Pieter Puts (in beeld), Paulien Sijbers
Foto’s: Henk Heijligers (headerfoto), Harm Kossen