Resultaten onderhoud aan poelen

In de themanieuwsbrief van september 2020 hebben we beheertips gegeven voor een aantal typische amfibieënpoelen. Naar 2 van de toen in beeld gebrachte poelen zijn we teruggekeerd voor deze themanieuwsbrief. In onderstaande filmpjes laat onze veldmedewerker Pieter Puts zien wat het directe resultaat is van het uitgevoerde onderhoud.

Alpenwatersalamanders, kamsalamanders en meer!

In september 2020 was deze poel flink overgroeid. Inmiddels kan er weer zonlicht bij de poel komen, en is een goeie landbiotoop gecreëerd middels een takkenhoop en dat merk je aan de aanwezigheid van amfibieën.

Levendbarende hagedis in maaisel

Bij de ‘before’ film van deze poel moest de veldmedewerker een bos van riet in de poel trotseren om zijn verhaal te kunnen doen. Nu zien we een mooie, open poel en kunnen de boomkikkers en andere soorten weer gedijen, oa in de bomen langs de poel en het maaisel dat, na onderhoud, naast de poel is geplaatst.

“Wanneer kan ik het beste aan poelenbeheer doen?”

In het voorjaar gebeurt er vanalles met het leven in uw poel. Laat uw poel in deze periode vooral zoveel mogelijk met rust. Eind september – begin oktober is de beste periode voor poelenonderhoud. Tot eind september loop je de kans dat je amfibieënlarven aan de kant gooit met het uitmaaien/leegscheppen. Direct na begin oktober loop je kans op verstoring van overwinterende amfibieën in het water. Het is dus heel belangrijk om in onderhoud tot deze korte periode te beperken. Tenzij de poel volledig is drooggevallen. Dan kan onderhoud natuurlijk wel worden uitgevoerd.
Neem contact op met uw veldmedewerker voor gericht advies.

Foto: Harm Kossen