Gezocht: nog 1 bestuurslid!

Na de recente benoeming van 2 nieuwe bestuursleden is er nog 1 vacature voor een niet-bedrijfslid in het bestuur. Het is mogelijk om u hiervoor kandidaat te stellen of een ander geschikt lid hiervoor aan te bevelen.

Huidige bestuur
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Thijs Rompelberg, John Verhoijsen, Janine Huntjens-Schnackers en Jan Beunen. Allemaal leden die hun brood verdienen met een actief agrarisch bedrijf.

Particulier of niet bedrijfslid
De vijfde bestuurszetel is voorbehouden voor een particulier of niet-bedrijfslid. Iemand die weliswaar een ANLb-contract heeft, maar zijn/haar inkomen hoofdzakelijk uit ándere bronnen dan een actief agrarisch bedrijf haalt.

Aanmeldingstermijn voor leden en hun partner
Leden die interesse hebben in deze bestuurdersrol, kunnen zich tot en met 31 oktober 2022 aanmelden. Het is ook mogelijk voor partners van leden om zich hiervoor aan te melden.

Heeft u een tip, weet u iemand?
Denkt u andere mensen te kennen, die deze rol als bestuurslid van Natuurrijk Limburg prima zouden kunnen vervullen? Dan hoeft u zelf geen actie te nemen, maar verzoeken we u die namen zo snel mogelijk in vertrouwen door te geven via claassen@natuurrijklimburg.nl.

Aanmelden met onderstaande gegevens via claassen@natuurrijklimburg.nl

  • Persoonsgegevens
  • Korte motivatie
  • Overzicht van uw huidige/ relevante voormalige werkzaamheden

 

Voor de Profielschets Bestuurslid en het Reglement Bestuur kijk op:

https://www.natuurrijklimburg.nl/missie/documenten/