Ik wil meer weten over meerjarige vergoedingen via het ANLb 2025 voor verbetering van de biodiversiteit op en rond mijn boerenland

Lees meer: in ons https://natuurrijklimburgmagazine.nl/

Natuurrijk Limburg in Roermond houdt zich bezig met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

De inschrijving voor 2024 is gesloten wegens succes! Interesse in mogelijkheden voor 2025? Mail ons gerust!

 

Wij zoeken jou! bel of mail ons nu via:

De ANLB-lijn! 0031-657821032 

ANLb-Mail via: anlb@natuurrijklimburg.nl

We kunnen maar tot 15 maart a.s. contracten registreren en intekenen

In het kort:

Natuurrijk Limburg zoekt agrariërs die mee willen doen aan de bevordering van de biodiversiteit op het Limburgse boerenland.

Met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunt u een meerjarig contract afsluiten voor het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en het vergroten van de waterkwantiteit in agrarisch gebied: een betaalde maatschappelijke dienst.

Samen werken wij met agrariërs om de natuur te bevorderen in Limburg en bij te dragen aan de verbetering van de biodiversiteit op en rond het boerenland.

   

Veldbijeenkomst akker

Hoe kun je een bijdrage leveren?

Door met onze ANLb-pakketten in te zetten op meer biodiversiteit door natuurinclusievelandbouw op jouw percelen.

Wat levert dat op voor de natuur en voor jou?

• Win-Win voor landbouw en natuur
• Vergoedingen voor arbeid en gederfde opbrengsten
• Meerjarige vergoedingenen gegarandeerde inkomsten
• Gratis advies van onze agrarische veldmedewerkers
• Je kunt de aanzet maken voor een toekomstbestendige onderneming met natuurinclusieve landbouw

Enkele mogelijkheden en vergoedingen!

Hieronder een aantal mogelijkheden op een rij. Er zijn nog veel meer mogelijkheden die in een persoonlijk gesprek besproken kunnen worden. Het ANLb heeft wel 40 pakketten.

Pakket 1: Bloemblok/patrijzenakker

Beheervergoeding per Ha per jaar: €2868

• Situering: open akkerland (in overleg met veldmedewerker)
• Minimale oppervlakte: ½ Ha
• Minimale breedte 18m
• Meerjarig beheer: tenminste 3 jaar op hetzelfde perceel

Pakket 2: Wintervoedselakker

Beheervergoeding per Ha per jaar: €2000

• Situering: open akkerland of kleinschalig landschap
• Minimale oppervlakte: ½ Ha
• Éénjarig- of meerjarig beheer op zelfde locatie mogelijk

Pakket 3: Kruidenrijk akker

Beheervergoeding per Ha per jaar: €2000

• Situering: open akkerland of kleinschalig landschap
• Minimale oppervlakte: ½ Ha
• Meerjarig op zelfde locatie
• Granenteelt met akkerkruiden of een combinatie ervan

Pakket 4: Vogelakker

Beheervergoeding per Ha per jaar: €2628

• Situering: open akkerland, grotere percelen
• Minimale oppervlakte: 1,5 Ha
• Afwisselende stroken luzerne en akkermengsel
• Luzerne minimaal 3 maal maaien vanaf 1 juni, met een minimale tussenpose van 7 weken

Wacht niet! Neem contact op voor meer informatie.

De ANLb Ha zijn beperkt en tot 15 maart kunnen wij ANLb-contracten vastleggen/intekenen!

Bel de ANLb-lijn! via 0031-657821032

Mail het ANLb-team via: anlb@natuurrijklimburg.nl

We kijken uit naar onze kennismaking.

Namens het veldmedewerkersteam van Natuurrijk Limburg,

Frans, Karin, Harm, Anne,  Koen, Rik, Mickael

Bel de ANLB-lijn! via 0031-657821032 of Mail via: anlb@natuurijklimburg.nl