Meld u aan voor de kenniskring mengteelt

In 2020 is op kleine schaal geëxperimenteerd met een mengteelt van granen met klaver als ondergewas. Dit is zo goed bevallen, dat we nu een kenniskring mengteelt gaan starten. Anlb-deelnemers die van plan zijn een mengteelt te gaan toepassen binnen het hamsterbeheer kunnen zich aanmelden voor de kenniskring.

In de praktijk gebeurt het met regelmaat dat hamsterbeheer leidt tot een gewas dat ‘te open’ is. Inzaai met een ondergewas (klaver of luzerne) kan, mits goed uitgevoerd, voor meer dekking en voedsel zorgen voor de hamster. En voor minder/geen gebruik van herbiciden in het gewas. Een gesloten bodembedekking voorkomt uitdroging van de bodem en beperkt de ontwikkeling van ongewenste kruiden. Verder is een mengteelt ook effectief als anti-erosiemaatregel en draagt het bij aan een goede bodemvruchtbaarheid.

Met het intekenen van het hamsterbeheer voor 2021 zijn met een zestal beheerders concreet afspraken gemaakt om percelen winter- en zomergraan in te zaaien met een ondergewas van klaver en luzerne. Het betreft zowel ‘bouwland voor hamster’ zonder oogst als ‘bouwland voor hamster’ met aangepaste oogst. Dit geeft aanleiding en de kans om hier dit jaar een volwaardig experiment van te maken, waarbij de
effecten van het inzaaien van een ondergewas op het beheer worden onderzocht.

We willen beheerders de gelegenheid bieden om vragen te stellen aan elkaar, aanwezige kennis met elkaar te delen en samen te werken. Ook nieuw opgedane ervaringen kunnen zo snel met elkaar worden gedeeld. Natuurrijk Limburg wil hiervoor middels deze weg de kenniskring mengteelt opstarten. De bedoeling is dat de kenniskring een zelfstandig functioneren netwerk gaat vormen waarbinnen informatie kan worden gedeeld en men elkaar makkelijke kan vinden om samen te werken.

Wilt u ook dit jaar ook een ondergewas inzaaien en is dit nog niet concreet besproken, dan kunt u zich alsnog melden voor deelname bij Rik Schreurs (veldmedewerker hamsterbeheer). Let op: met aanmelden voor de kenniskring geeft u Natuurrijk Limburg toestemming om uw contactgegevens te delen met de anderen die zich hebben aangemeld voor de kenniskring.

Foto: Rik Schreurs