“Melkveehouders opgelet: Inschrijving voor Agrarisch Natuurlijk geopend!”

‘Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont’ is een samenwerkingsproject van ZuivelNL en BoerenNatuur gefinancierd door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Elke melkveehouder kan inschrijven voor de selectie, van 3-24 juni

Van 3 tot en met 24 juni 2024 is de inschrijving voor Agrarisch Natuurlijk geopend!

Elke melkveehouder die wil kan, na een selectieprocedure, van start met de KPI’s ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ – onderdeel van de KPI set van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Samen geven die een integraal beeld van de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit. Meer informatie en inschrijven kan op deze website: www.agrarischnatuurlijk.nl.

Een goed groen verdienmodel

Doel van dit project is om een basis te leggen voor het belonen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de keten. Boeren die meedoen met Agrarisch Natuurlijk sluiten contracten af met een agrarisch collectief over welke Beheer(pakketten) Biodiversiteit Melkveehouderij (BBM) ze uitvoeren. Hieruit wordt een KPI-score voor ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ berekend. Deze KPI’s zijn onderdeel van een set van KPI’s, die in de toekomst een toevoeging aan het verdienmodel van de boer kunnen zijn. Een goed verdienmodel voor melkveehouders die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren is essentieel om het maatschappelijk gewenste behoud en verbetering van de biodiversiteit en landschap te realiseren.

Inzichtelijk, meetbaar en geborgd

Voorwaarde om beloningen voor natuur- en landschapsbeheer te realiseren, is dat het agrarisch natuurbeheer van de individuele melkveehouder inzichtelijk en meetbaar is en deze gegevens geborgd zijn. Momenteel wordt alleen de biodiversiteitsbijdrage die boeren leveren via het ANLb landelijk geregistreerd. Niet alle boeren kunnen met ANLb meedoen. Agrarisch Natuurlijk is voor alle melkveehouders geopend.

Integrale set KPI’s landelijk beschikbaar

De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is in 2019 ontwikkeld en maakt met behulp van een integrale set van Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit meetbaar. Door deze meetbaarheid kunnen de KPI’s fungeren als basis voor het belonen voor inspanning voor biodiversiteit. Er zijn 7 KPI’s die samen een integraal beeld geven van de impact van de melkveehouderij op biodiversiteit, zie ook https://biodiversiteitsmonitor.nl. Met behulp van de 7 KPI’s van de biodiversiteitsmonitor is de impact van een individueel bedrijf op de verschillende biodiversiteitsdoelen meetbaar. 5 van deze 7 KPI’s zijn sinds 2018 zichtbaar in het Dashboard Milieu, op basis van data uit de KringloopWijzer. De KPI’s ‘Natuur en Landschap’ en ‘Kruidenrijk grasland’ zijn nog niet landelijk beschikbaar. Met het project Agrarisch Natuurlijk zetten we een stap om de totale set beschikbaar te stellen.

Ondersteuning

Voor het communicatieplan bij dit project is sprake van steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Het project waarin melkveehouders kunnen meedoen aan agrarisch natuurbeheer wordt gefinancierd vanuit het ministerie van LNV.

Bron: Boerennatuur