Natuurlijk ANLb

ANLb pakket

Natuurrijk Limburg heeft het inrichtingsplan gemaakt en vergoedt via het ANLb voor het beheer van de landschapselementen en ook voor een deel van het perceelbeheer. Hier zit ook een paar ha aan water/klimaatmaatregelen bij, die samen met Stan van Natuurrijk Limburg zijn geregeld.
Klingeleberg, een klein graslandje met potentie
Het Limburgs Landschap beheert naast grote ook een aantal kleinere gebieden, die liggen soms wat geïsoleerder of zijn minder goed bereikbaar. Eén van deze gebieden is de Klingeleberg.
Dit kleine graslandje van nog geen twee hectare aan de westrand van Simpelveld is niet eenvoudig te beheren. Het grenst aan een tiental particuliere tuinen en plaatselijk zijn er flinke hoogteverschillen.
Kalkrijke ondergrond
Ooit was het gebied rijk aan orchideeën, maar dit is verleden tijd. Met plantensoorten als aardkastanje, kalkwalstro en grote centaurie blijft het een belangrijk kleinood. Samen met gevinde kortsteel verraden deze soorten de kalkrijkdom van de ondergrond. Voor ons een belangrijke aanwijzing dat er nog meer potenties liggen voor een kalkgraslandvegetatie. Het Mariakapelletje zorgt voor een vleugje cultuurhistorie.