Nieuwe bestuursleden

Op 5 juli jl. zijn er 2 nieuwe bestuursleden verkozen, om de komende 4 jaar deel te gaan nemen aan het bestuur van Natuurrijk Limburg. Graag stellen wij deze nieuwe bestuursleden aan u voor.

Janine Huntjens-Schnackers

Janine Huntjens werkt sinds een aantal jaren samen met haar man Felix in hun biologisch melkveebedrijf ‘Natuurlijk Felix’. Ze beheren een divers areaal van landbouw- en natuurgronden. Agrarisch natuurbeheer en de ontwikkeling naar een natuur-inclusieve landbouw maken al langere tijd substantieel onderdeel uit van hun werkwijze. Janine heeft eerder lange tijd gewerkt in communicatie.

Jan Beunen

Jan Beunen heeft een bedrijf in de melkveehouderij, akkerbouw en bosbouw.  Met een deel van zijn areaal is hij actief in het op een economisch verantwoorde manier praktiseren van natuur-inclusieve landbouw (met name eigen eiwitproductie) op zijn boerderij in Mariahoop. Als zodanig neemt hij ook deel aan een van de GLB-pilots. Hij brengt bestuurlijke ervaring mee als commissaris, ledenraadslid, bestuurslid en vicevoorzitter.

Wij kijken uit naar de samenwerking en de ervaring die zij meebrengen voor onze leden. Janine en Jan veel succes in deze nieuwe uitdaging namens alle leden en medewerkers van Natuurrijk Limburg.