Onderhoud aan poelen kun je dit najaar doen, maar hoe Pieter?

Het opschonen van poelen moet altijd in het najaar gebeuren.

In het voorjaar en de zomer zijn kikkers, padden en salamanders of de jongen ervan aanwezig in het water. In oktober zijn de meeste dieren uit het water getrokken om te gaan overwinteren op het land. Dit gebeurdt vaak in bosjes, houtwallen, ruigtes en rommelhoekjes. Oktober is dan ook een goede maand om onderhoud uit te voeren aan een poel.

Wanneer moet je een poel opschonen?
Of een poel ongeschoond moet worden is afhankelijk van:

Voldoende open water?

Een dikke sliblaag en een volledig dichtgegroeide poel met planten is niet goed. Er moet tijdens de voorplantingsperiode (van maart t/m september) genoeg open water aanwezig zijn. Ook beschaduwing en bladval door omringende opslag van bomen en struiken (vaak elzen of wilgen) moet voorkomen worden.

 

Knotbomen bij de poel?

Als er knotbomen bij de poel staan, moeten deze ook regelmatig geknot worden.

 

Aandachtspunten bij poelenonderhoud:

• Spaar ongeveer 25% van de oever- en watervegetatie.
• Verwijder lisdodde (de “sigaren”-plant) in kleine poelen volledig.
• Laat het materiaal enkele dagen liggen naast de poel zodat eventueel aanwezige dieren en         waterinsecten terug de poel in kunnen kruipen.
• Verwijderen opslag van struiken en bomen volledig.
• Snoei overhangende takken van bomen terug.
• Zorg dat de poel niet wordt betreden door vee (i.v.m. vertrapping en vermesting van de poel). Plaats een raster om poelen die in beweide percelen liggen. Bij grote poelen kan een drinkplek gemaakt worden.

Zijn er stapelmuurtjes aanwezig?

Zorg dan dat deze vrij zijn van vegetatie en onbeschaduwd zijn.

LET OP: in Zuid-Limburg hebben veel poelen een kunstmatige afdichting (vaak een afdichting van beton of folie met klei). Beschadig deze niet bij het uitvoeren van (machinaal) onderhoud.

Poel met betonbodem en stapelmuur

Grondwaterhoudende poelen VOOR onderhoudsbeurt

Amfibieënpoel kleinschalig onderhoud

Grondwaterhoudende poelen NA onderhoudsbeurt