Oproep aan ANLb deelnemers met graften

Wij roepen alle ANLb-deelnemers met graften (deze wordt in Zuid-Limburg ook wel ‘graaf’ genoemd) op om contact op te nemen met hun veldmedewerker om het beheer te plannen en afspraken te maken over de exacte werkzaamheden.

Het beheer van graften vindt niet jaarlijks plaats. We zien helaas dat dit beheer daardoor vergeten wordt en dan helemaal achterwege blijft in de beheerplanperiode.

Het beheer is echter hard nodig om deze elementen hun meerwaarde voor biodiversiteit te laten behouden. De graft behoudt dan immers een begroeiing van dichte struiken met enkele overstaanders en/of bloemrijke gedeelten. Ook moeten graften worden beschermd tegen beschadiging door vee, door middel van een raster.

Het beheer van graften vindt gefaseerd plaats, om te voorkomen dat in 1 keer alle graften teruggesnoeid zijn. Dit betekent plannen van het beheer, en daar is in de huidige beheerplanperiode met dit jaar erbij nog tweeënhalve winter (tot 31 december 2021) de tijd voor. We benutten deze periode graag met u om het best mogelijke ecologische resultaat mogelijk te maken.

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met uw veldmedewerker om concrete afspraken te maken. Onze veldmedewerkers geven de komende maanden met prioriteit aandacht aan dit type beheer.

Voorbeelden

Bij dit beheer kunt u denken aan het terugsnoeien van struiken en hakhout en het omzagen en/of knotten van overstaanders (bomen zoals wilg, es, eik, populier). Dit alles is afhankelijk van en toegespitst op specifieke doelsoorten zoals hazelmuis, vliegend hert, spotvogel en braamsluiper (uw veldmedewerker weet hier alles van).

Voor bomen die blijven staan (overstaanders) kan minimaal 10-15 meter afstand worden aangehouden van stam tot stam, zodat er een ruime afstand zit tussen de kronen en bij voorkeur begint en eindigt een graft met een boomvormer of knotboom. Het is belangrijk dat er voldoende licht op de afgezette stobbe komt.

Sommige graften hebben geen begroeiing met bomen en struiken en zijn dan vaak begroeid met een kruidenrijke vegetatie: ook hier is specifiek beheer nodig om ze grazig en kleurrijk te houden.

Zo houden we een mooie volle begroeiing op de graft die zo een kenmerkend icoon blijft van het Zuid-Limburgse landschap met de hier aan verbonden soorten: een element om te koesteren en trots op te zijn!

Meer weten over graften? Zie hier onze factsheet.

Melden uitgevoerd beheer

Heeft u beheer aan uw graft uitgevoerd? Vergeet dit dan niet z.s.m. te melden middels dit formulier.

Foto: Harm Kossen