Weliswaar is het zo dat er in bepaalde specifieke gevallen concurrentie tussen de eco-regeling en het ANLb kán ontstaan, maar dat is lang niet altijd daadwerkelijk het geval. De volgende punten zijn van belang om in het achterhoofd te houden:

Óf er wel of geen concurrentie optreedt, hangt af van de antwoorden op o.a. de volgende vragen: