Overwintering van Dieren, vergoeding voor de extensieve pakketten hoger dan voor de intensieve pakketten

Overwintering van dieren

Veel dieren zijn in de winter een stuk minder zichtbaar dan in de zomer. Sommige soorten, zoals de grauwe klauwier en de rode wouw, trekken ver weg om te overwinteren. Er is in de winter voor hen te weinig voedsel te vinden. Maar de meeste bijzondere soorten die in onze gebieden voorkomen, blijven of verplaatsen zich maar over korte afstanden.
Insecten overwinteren vaak in het grasland waar ze in de zomer voedsel zoeken. Soms doen ze dat als ei, soms als larve, en soms als volwassen insect (een imago). Daarom is het zo belangrijk om ook in de winter wat gras en kruiden te laten staan.

Winterslaap van kleine zoogdieren

Sommige kleine zoogdieren, zoals egels en hazelmuizen, houden een winterslaap. Egels zoeken een plekje onder een stapel stenen of hout, of onder een hoop snoeiafval. Hazelmuizen overwinteren in of vlakbij graften en bosranden, tussen het hoge gras of onder afgevallen bladeren, waar ze een bolvormig nestje op de grond maken. Let daarom op bij het uitvoeren van werkzaamheden in de winter. Controleer zo mogelijk op overwinterende dieren en werk gefaseerd. Laat het snoeiafval op een hoop liggen als overwinteringsplek.

Beheerpakketten voor knip- en scheerheg en hoogstamboomgaard

Vanaf 2023 bestaan er voor de beheerpakketten knip- en scheerheg en hoogstamboomgaard zowel een intensieve als een extensieve variant.
De extensieve knip- en scheerheg (minimaal 10% uitgroei) biedt meer voedsel en schuilgelegenheid voor dieren doordat delen van de heg blijven overstaan.
Ook voor het pakket boomgaard bestaat een extensieve variant (hoogstamboomgaard met kruidenrijk grasland). Hierbij wordt er niet bemest zodat er een kruidenrijk grasland ontstaat.
Een veedichtheid van maximaal 2 GVE per hectare zorgt ervoor dat er meer structuur in het grasland komt, ook dit biedt ruimte voor dieren.

Vergoedingen voor extensieve pakketten zijn hoger

Omdat Natuurrijk Limburg streeft naar een hogere biodiversiteit zijn de vergoedingen voor de extensieve pakketten hoger dan voor de intensieve pakketten. Misschien heb je naar aanleiding van ons bericht al je pakket gewijzigd van intensief naar extensief. Heb je dat nog niet gedaan, dan kan dit alsnog via onderstaande link.

Wijzigen je pakket hier

Aanmelden om pakket om te zetten, klik hier