Paraplubestemmingsplan Voerendaal en bezwaarschrift indienen

Onrust bij onze leden

De beleving bij de grondgebruikers is het tegenovergestelde; zij waren onvoldoende op de hoogte dat voor een deel van het verwijderen van landschapselementen een vergunning noodzakelijk is. Als gevolg van het voornemen van de gemeente Voerendaal is er onrust ontstaan binnen onze leden en daarbuiten. Ook buiten de grenzen van Voerendaal is er ongenoegen over het voornemen van de gemeente.

Overleg plaatsgevonden op 5 december met wethouder Verbraak
Op 5 december heeft er overleg plaatsgevonden met wethouder Verbraak. Hier is besproken dat we hetzelfde doel hebben, namelijk samen de landschapselementen beschermen en bevorderen met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit. Namens onze leden hebben wij duidelijk gemaakt dat werken via een vergunningsplicht averechts zal werken. Als we hetzelfde doel hebben en onze argumenten kloppen (zoals moet blijken uit de bezwaarschriften), kunnen zij het bestemmingsplan aanpassen om het gewenste doel toch te behalen.

Wat is het vervolg?

Op 8 februari gaan we weer in gesprek met wethouder Verbraak. Op basis van de bezwaarschriften zullen wij nogmaals duidelijk maken wat dit betekent voor het behoud en de uitbreiding van de landschapselementen in Voerendaal, en wat dit betekent voor ons gezamenlijke doel om de biodiversiteit te vergroten.

Wat betekent een vergunningsplicht voor onze leden?

Het bijwerken van het plan uit 2013 betekent dat:

De ondernemers zijn hierdoor overvallen en vinden het ook onbegrijpelijk wat er staat te gebeuren.

Wat staat er te gebeuren als dit Paraplubestemmingsplan doorgevoerd wordt?

Gronden met landschapselementen zullen bij een vergunningplicht tot 70% in waarde dalen. Met name bij percelen die zijn ingericht als hoogstamboomgaarden is er een prijsverschil van 70%. Dit is onderzocht door een beëdigd taxateur. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor de planschade.

Wat stellen wij voor gezien onze expertise? Geen vergunningsplicht!

Onze coöperatie is ervan overtuigd dat de verouderde manier van denken het tegenovergestelde zal bereiken en mogelijk ons werk negatief zal beïnvloeden. Naar onze mening heeft een vergunningplicht een averechts effect: nieuwe landschapselementen worden niet meer aangelegd en bestaande elementen worden slechter onderhouden.

Ons advies, vrijwilligheid en betrokkenheid

Het is beter om landschapselementen op vrijwillige basis aan te leggen en te beheren. Immers, men plant geen boomgaard of heg met de bedoeling deze later weer te verwijderen. Dat zou zonde zijn van de gedane inspanningen en het uitgegeven geld. Het kan echter voorkomen dat door bijvoorbeeld de verkoop van percelen nieuwe grenzen ontstaan. Landschapselementen kunnen dan in de weg staan om economisch verantwoord voedsel te verbouwen. Door de landschapselementen te verplaatsen naar de nieuwe grenzen blijft de kleinschaligheid en het belang voor de biodiversiteit behouden.

Het behouden van ons landschap

Het is belangrijk om het landschap dat er nu nog is te behouden en gezamenlijk weer te bouwen aan meer groene en blauwe dooradering. Nieuwe bosjes, heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen en poelen aanleggen en deze voor de biodiversiteit goed onderhouden. Hier is een vrijwillige benadering echt de basis.

U kunt het officiële document via onderstaande link lezen

Paraplubestemmingsplan Landschapselementen: Regels (ruimtelijkeplannen.nl)

Heeft u ondersteuning nodig? Wij helpen u graag

Mocht u nog vragen hebben zijn wij graag bereid om uw verder te helpen.

U kunt contact opnemen met Frans Blezer via 0642459881 of blezer@natuurrijklimburg.nl