Weidevogels nabij de Groote Peel

Ten Zuiden van de Groote Peel ligt – dankzij agrarisch natuurbeheer door boeren en weidevogelbeheer door Staatsbosbeheer – het laatst overgebleven weidevogelgebied van Limburg.

Samen met vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Nederweert en omgeving en de wildbeheereenheid houdt Natuurrijk Limburg hier het laatste Limburgse bolwerk van de grutto succesvol in stand.

Graslandbeheer

Voor grutto en wulp wordt 120 hectare grasland pas na 1 juli gemaaid via het ANLb. Dit leidt dikwijls tot een groter aantal vliegvlugge kuikens dan het landelijk gemiddelde. Desalniettemin is het aantal gruttobroedparen landelijk gezien relatief klein. De populatie is stabiel met jaarlijks 11 tot 26 broedparen. De wulp is in het beheergebied iets toegenomen met jaarlijks 6 tot 10 paren.

Zoals we echter bij veel beheer gericht op specifieke soorten zien, profiteren vele andere soorten van het beheer. Zo vallen de zwermen zwaluwen boven het beheergras altijd op. Ook soorten zoals de steenuil, kerkuil en patrijs kennen hier goede dichtheden. De roodborsttapuit is anders dan vroeger een vrij gewone vogel hier in het boerenland.

Vrijwilligers

In samenwerking met Vogelwerkgroep Nederweert en Wildbeheereenheid de Groote Peel worden ook alle nesten van de grutto, wulp en kievit buiten ANLb-percelen opgespoord en vrijwillig beschermd door agrariërs.

Ook de monitoring wordt door deze lokale vrijwilligers uitgevoerd. Onze veldmedewerker en patrijzenonderzoeker Willem Maris speelt hierbij een centrale rol.

Foto’s: Otto Plantema

Heeft u vragen, neem dan contact op
met veldmedewerker Koen van Weelden.

ANLb-formulieren
of voorwaarden nodig?